phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Wydarzenia
Wyszukuj

𝐆𝐦𝐢𝐧𝐧𝐞 𝐙𝐚𝐰𝐨𝐝𝐲 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐰𝐨-𝐏𝐨ż𝐚𝐫𝐧𝐢𝐜𝐳𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟕

W niedzielę 2 lipca 2017 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Piątnica.
Na boisku sportowym w Jeziorku w zawodach uczestniczyło 12 drużyn grupy A - mężczyzn, trzy drużyny grupy C - kobiet oraz pięć drużyn MDP dziewczęta i chłopcy. Zawody obejmowały sztafetę pożarniczą 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Sędzią głównym zawodów był bryg. Grzegorz Wilczyński - z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Klasyfikacja Generalna
Grupa A mężczyźni
I miejsce - OSP Niewodowo,
II miejsce - OSP Drozdowo,
III miejsce - OSP Piątnica,
IV miejsce - OSP Olszyny,
V miejsce - OSP Dobrzyjałowo,
VI miejsce - OSP Jeziorko,
VII miejsce - OSP Krzewo,
VIII miejsce - OSP Budy Czarnockie,
IX miejsce - OSP Rakowo Boginie,
X miejsce - OSP Kownaty,
XI miejsce - OSP Nowy Cydzyn,
XII miejsce - OSP Kalinowo,

Grupa C kobiety
I miejsce - OSP Jeziorko,
II miejsce - OSP Piątnica,
III miejsce - OSP Drozdowo,

Klasyfikacja Generalna
MDP chłopcy
I miejsce - OSP Dobrzyjałowo,
II miejsce - OSP Drozdowo,
III miejsce - OSP Niewodowo,

MDP dziewczęta
I miejsce - OSP Dobrzyjałowo,
II miejsce - OSP Drozdowo,
Poza okolicznościowymi pucharami za miejsca na podium oraz dyplomami i medalami za udział w zawodach dla wszystkich startujących, w kategorii Grupa A mężczyzn przyznano nagrody pieniężne: I miejsce - 1.700 zł, II miejsce – 1.500 zł, III miejsce – 1.300zł., a w kategorii MDP chłopców i dziewcząt oraz Grupa C kobiety zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Na zakończenie odczytano protokoły Komisji Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach. Wójt Gminy Krzysztof Ryszard Kozicki oraz z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży bryg. Grzegorz Wilczyński wręczyli puchary i dyplomy, dziękując wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach, a jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i bezinteresowną pomoc w ratowaniu mienia, a nawet życia nie tylko mieszkańców gminy.
Imprezie towarzyszy szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych w tym stoisko profilaktyczne punku medycznego, gdzie wszyscy chętni mogli bezpłatnie zbadać ciśnienie i poziom cukru we krwi. Nadzorującym działania punktu medycznego była kadra Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom ,,Nadzieja’’. W międzyczasie odbył się również Quiz wiedzy o kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz konkurs malarski ,,Strażak w oczach dziecka’’ dla najmłodszych uczestników imprezy. Zorganizowany został również pokaz ratownictwa technicznego z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad przebiegiem pokazu czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Dzięki współpracy strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, uczestnicy zawodów mogli z bliska oglądać przebieg akcji ratowniczej. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego umożliwili dostęp do poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego, został zakleszczony w pojeździe. Podczas uwalniania poszkodowanego, ratownicy z Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom ,,Nadzieja’’ zabezpieczyli, a następnie udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wsparcia psychicznego. Pokaz miał na celu przybliżenie obecnym pracę podczas akcji ratowniczej, a dla strażaków była to forma ćwiczeń, aby utrwalać posiadane umiejętności.
Najmłodsi uczestnicy rozgrywek wzięli również udział w zajęciach profilaktycznych ze strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, który przybliżył zady i dobre praktyki stosowane podczas wypoczynku nad wodą czy lesie oraz porady dotyczące bezpiecznej podróży podczas wakacji. Po ukończeniu zawodów sportowo - pożarniczych i pokazie przygotowanym przez strażaków i ratowników medycznych uczestnicy imprezy zaproszeni zostali na wspólny posiłek w formie ogniska oraz nie zabrakło tradycyjnej grochówki.
Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze odbyły się przy współrealizacji Projektu ,,LEJDIS&OSP’’ realizowanego w ramach konkursu ,,Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja’’ organizowanego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku.
Realizatorzy projektu chcieliby podziękować wszystkim, którzy wspierali ich w tej inicjatywie.
• Panu Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu - Wójtowi Gminy Piątnica,
• st. bryg. Dionizemu Krzyna - Komendantowi Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży,
• bryg. Grzegorzowi Wilczyńskiemu - z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży,
• Pani Beacie Sejnowskiej-Runo - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku,
• dh. Karolowi Śmiarowskiemu - wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Piątnicy,
• dh. Antoniego Włodkowskiego - Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Piątnica,
• Ks. Pawłowi Grala - Kapelanowi Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej,
• dh. Andrzejowi Gońko - Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Piątnicy,
Grupie Ratowniczej Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży.

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020