phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj
Autor: wrotapodlasia.pl

Podpisanie umowy na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Piątnica

W dniu 13 września 2017 roku Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Ryszard Kozicki podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000, 00 zł, które przeznaczone zostaną na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Olszyny na terenie gminy Piątnica.

W 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację 27 gminom (jedna gmina się wycofała) do 50% wartości inwestycji. Kwota udzielonej dotacji wynosi 1 747 901,00 zł (na ok. 35 km dróg).

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze. Dochody budżetu województwa uzyskane w ten sposób są zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy lokalne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020