phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Przyjęto budżet Gminy Piątnica na 2018 rok

W dniu 28 grudnia 2017 roku, na XXXVI - ostatniej sesji odbytej w starym roku, Rada Gminy Piątnica przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. Wydatki zaplanowano na rekordową kwotę 53 321 669,96 zł, w której blisko 30% stanowią wydatki inwestycyjne (14 983 838,54 zł). Jest to poziom bardzo wysoki, na który pracowaliśmy przez ostatnie lata, będący również efektem finalizacji przygotowywanych projektów i wniosków aplikacyjnych.

 01.jpg

źródło: opracowanie własne

02.jpg 

źródło: opracowanie własne

W 2018 roku rozpoczniemy realizację m.in. 6 dużych projektów, na które udało się nam pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, głównie ze środków Unii Europejskiej:

1) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” – koszty kwalifikowane zadania 2 675 802,02 zł,
2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 105654B Kalinowo – Kalinowo-Kolonia do drogi krajowej nr 64” – szacunkowa wartość zadania 2 623 790,62 zł,
3) „Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica” – całkowita wartość projektu 2 210 451,00 zł,
4) I etap (podłączenie Marianowa do kanalizacji) projektu pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża” – całkowity koszt projektu 7 709 715,29 zł,
5) „Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach” – całkowity koszt zadania 281 137,88 zł,
6) „Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Start” – wartość projektu 167 648,75 zł.
Nie jest to lista zamknięta, gdyż kilka innych projektów jest w trakcie oceny, a nad kolejnymi pracujemy, by zmaksymalizować zaangażowanie środków zewnętrznych. Prócz wymienionych działań Gmina Piątnica rokrocznie realizuje wiele innych projektów w sferze kultury i oświaty, które urozmaicają posiadaną ofertę, m.in. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Bliżej Kultury – Bliżej Siebie”, „Szkolny Klub Sportowy”, „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę prawidłowo”. W 2018 roku będziemy realizować również wiele innych zadań, które zostały ujęte w budżecie. Do głównych należy zaliczyć przebudowę dróg gminnych w kilku miejscowościach lub prowadzących do nich, rozbudowę oświetlenia ulicznego, remonty budynków wielofunkcyjnych oraz stworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych. Dokładamy wszelkich starań, by nasza Gmina aktywnie i skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju.

Dziękujemy wszystkim naszym mieszkańcom i liderom lokalnych społeczności, zwłaszcza sołtysom, za stałe wspieranie podejmowanych inicjatyw. Fundusz sołecki na 2018 rok stanowi ogółem kwotę 670 413,56 zł.
Potrzeby mieszkańców Gminy Piątnica wyznaczają kierunki działania naszego samorządu, dlatego też współpracujemy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz naszej wspólnoty, m.in. wspieramy Parafię pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Poduchownej w celu zapewnienia miejsca pochówku zmarłych oraz wykonamy remont infrastruktury komunikacyjnej przy cmentarzu (droga dojazdowa i parkingi).
Chętni mogą zapoznać się ze szczegółami budżetu na stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica.
Mając na uwadze zwiększające się z roku na rok zaangażowanie środków, podejmowanie wielopłaszczyznowych działań na rzecz pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz fakt, że wynagrodzenie Wójta Gminy Piątnica było ustalone w 2010 roku, kiedy budżet Gminy Piątnica po stronie dochodów wynosił 26 162 203,00 zł, Rada Gminy Piątnica ustaliła nowe wynagrodzenie dla Wójta, które wzrosło o kwotę 680,00 zł brutto, co daje 473,96 zł netto.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020