phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Obwieszczenie o konsultacji w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jeziorko

O B W I E S Z C Z E N I E
o konsultacji w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jeziorko

Na podstawie art. 5 i 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), § 6, 9 i 10 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 47/VII/03 z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 1218 z 2009 r. Nr 145, poz. 1588, z 2015 r. poz. 286 oraz z 2016 r. (poz. 1145, 1604 i 4973) informuję, że na terenie wsi Jeziorko zostaną przeprowadzone konsultacje w celu zasięgnięcia opinii na temat nadania nazw ulicom.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 10 września 2018 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Jeziorko.

Wypełnione formularze zgłoszenia uwag, opinii, należy złożyć za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego:
1) w kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 8, parter), 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53,
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53,18-421 Piątnica Poduchowna,
3) elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP:/2007052/SkrytkaESP,
4) elektronicznie na adres e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl.
5) u Sołtysa wsi Jeziorko (Jeziorko 79).

Wypełnione formularze zgłoszenia uwag i opinii złożone lub wysłane po 10 września 2018 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

W dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej - Jeziorko 38 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawione zostaną propozycje nazw ulic.
Informacje z przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica, na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Jeziorko.


z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępca Wójta
Zbigniew Piotrowski

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020