phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

USUWANIE AZBESTU W GMINIE PIĄTNICA Z KOLEJNYM DOFINANSOWANIEM

 

Ponad 400 tys. zł wyda Gmina Piątnica na usuwanie azbestu z zabudowań. Na ten cel samorząd uzyska dofinansowanie w wysokości ok. 350 tys. zł. (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami. Reszta to wkład własny gminy. Co ważne, to już kolejne dofinansowanie na usuwanie i utylizację azbestu jakie Gmina Piątnica pozyskała w tym roku.

Dzięki realizacji projektu z terenu gminy Piątnica wywiezione zostanie ponad 576 ton azbestu! Akcja usuwania azbestu potrwa od lutego do końca września 2019 roku.

Wniosek „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” znalazł się na liście projektów wybranych przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania w ramach konkursu, który został ogłoszony w lutym 2018 roku.

Obecnie Gmina Piątnica jest na etapie zbierania stosownych oświadczeń przez mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do projektu i które będą stanowiły załączniki do umowy o dofinansowanie projektu.

Przypomnijmy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r. Ale już obecnie, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Azbest to niebezpieczny materiał, używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Realizowany na terenie gminy projekt z pewnością pomoże zminimalizować to zagrożenie.

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020