phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przeprowadzenia

konsultacji projektów statutów sołectw

 

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty statutów sołectw z mieszkańcami wsi Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Górki-Sypniewo, Górki –Szewkowo, Guty, Kalinowo, Kalinowo -Kolonia, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki , Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Pęza, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wyłudzin ,Wyrzyki, Zabawka, Żelechy.

Celem było zebranie opinii na temat projektów statutów sołectw.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w celu zasięgnięcia opinii na temat projektów statutów była zamieszczona na stronie internetowej Gminy Piątnica www.gminapiatnica.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej –http://www.bip.gminapiatnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica oraz na tablicach  ogłoszeń sołectw.

Konsultacje  prowadzone były w okresie od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r.  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni  byli mieszkańcy poszczególnych wsi wpisani do rejestru wyborców Gminy Piątnica.

W trakcie trwania konsultacji opinię w przedmiocie projektów statutów  sołectw należało wyrazić poprzez wypełnienie formularza  zgłoszenia uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica  www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.gminapiatnica.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter).

Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków należało złożyć dla Zespołu Konsultacyjnego za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji: w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica, pocztą na adres Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP:/2007052/SkrytkaESP, elektronicznie na adres e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl.

Nie został złożony żaden formularz.

Konsultacje  przeprowadzono  na  podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 944, 1000, 1349 i 1432),§ 11 ust. 2 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 47/VII/03 z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.4287) oraz uchwały Nr 192/XLI/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2992).

 

Wójt 

Krzyszty Ryszard Kozicki

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020