phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
  • a
  • a
  • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Komunikaty
Wyszukuj

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczalni przydomowych

W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przez gminę, Urząd Gminy Piątnica zwraca się z prośbą o przekazanie wymaganych informacji poprzez wypełnienie druku zgłoszenia.

Urząd Gminy w Piątnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich opróżniania
  • ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości
    i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych

mających na celu opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnych,

  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez wścieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, za pośrednictwem Sołtysów wsi zostały rozdane druki zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, którą gmina  zobowiązana  jest prowadzić na  podstawie zapisów  ww. ustawy. Ponadto dane w  cz. II zgłoszenia  są  niezbędne  do celów statystycznych  i do ankiet.

Prosimy Mieszkańców Naszej Gminy o rzetelne podejście do sprawy i przekazanie wymaganych informacji poprzez wypełnienie druku zgłoszenia.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

  • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  • 86 216 24 76
  • 86 218 24 56

    • Numer konta do wpłat:
    • Hexa Bank Spółdzielczy
      68 8762 0009 0000 1270 2000 0020