phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Hieronim Stanisław Masłowski - wspomnienie o wieloletnim dyrektorze szkoły w Jeziorku

Hieronim Stanisław Masłowski urodził się 11 września 1933 roku w Zaborowie należącym dawniej do powiatu Kolno w województwie łomżyńskim. Do szkoły uczęszczał w pobliskim Wilczewie, a następnie w Porytem. W 1950 roku rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Łomży. Po ukończeniu szkoły średniej otrzymał nakaz pracy w powiecie Tczew, w ówczesnym województwie gdańskim. Swoją długoletnią pracę nauczycielską rozpoczął 16 sierpnia 1954 w szkole w Boryszewie, gdzie był zatrudniony do 14 grudnia 1956 r. Tam dostał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą ukończył w stopniu plutonowego, a następnie wrócił do pracy w zawodzie nauczyciela.

Od 15 grudnia 1956 do 31 sierpnia 1957 pracował w szkole w Filipkach Wielkich w powiecie Kolno, dokąd został przeniesiony na własną prośbę. Z dniem 1 września 1957 r. znowu na własną prośbę zostaje przeniesiony  do pracy w szkole w Skrodzie Wielkiej i tam pracuje do 14 października 1959. 15 października 1959 r. rozpoczyna pracę w szkole w Piankach i kontynuuje ją do 31 sierpnia 1962 r. Od 1 września 1962 do 31 sierpnia  1969 r. uczy w szkole w Wagach. W międzyczasie w  1964 roku pomyślnie kończy Studium Nauczycielskie w Białymstoku na Wydziale Zaocznym dla Pracujących na kierunku matematyka z fizyką.

Hieronim Stanisław Masłowski od 1 września 1969 do 31 lipca 1976  zostaje zatrudniony w szkole w Kownatach. 1 grudnia 1970 roku Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży mianuje go na kierownika Szkoły Podstawowej w Kownatach. Pracując w tej szkole, 1 kwietnia 1974 roku otrzymuje powołanie na stanowisko nauczyciela dyplomowanego.

Z dniem 1 sierpnia 1976 rozpoczyna się ostatni etap jego zawodowej kariery i trwa nieprzerwanie do 31 sierpnia 1990. Gminny Dyrektor Szkół w Piątnicy 1 sierpnia 1976 r. powołuje go na stanowisko dyrektora Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Jeziorku, do której uczęszczali również uczniowie klas V-VIII z dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Kownatach oraz uczniowie klas IV-VIII ze  Szkoły Podstawowej w Cydzynie Nowym. Do tej szkoły należały wówczas także dwa punkty filialne – w Kownatach i w Cydzynie Nowym.   Pan Masłowski wraz z rodziną przenosi się wówczas do Jeziorka i oboje z żoną pracują tu  do 1990 roku. 1 września 1990 roku odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Hieronim Stanisław Masłowski w szkole w Jeziorku przepracował 14 lat i zostawił bogaty dorobek w postaci wiedzy i umiejętności (którymi uposażył pokolenia dzieci i młodzieży, przechodzące przez proces edukacji w jeziorkowskiej szkole), ale nie tylko. Na szczególne wyeksponowanie zasługuje jego indywidualny wkład w modernizację szkoły w Jeziorku: wewnętrzna malatura ścian w 1982 roku, budowa nowych pieców oraz ogrodzenia szkoły, odwodnienie piwnic, utwardzenie dojścia przez położenie betonowego chodnika od szosy do szkoły i podłączenie wody ze studni głębinowej. Założenie centralnego ogrzewania i doprowadzenie bieżącej wody. Warto nadmienić, że po zakończeniu remontów na kontrolę przybyła Główna Inspekcja Terenowa (GIT), która nie tylko nie wydała żadnych zaleceń, ale szkole w Jeziorku przyznano wtedy trzecie miejsce pod względem jakości pracy w skali województwa.

Hieronim Stanisław Masłowski uczył matematyki, fizyki, chemii i prowadził zajęcia w ramach tzw. przysposobienia obronnego. W pracy zawodowej osiągał bardzo dobre wyniki nauczania. Działał społecznie. Wyróżniał się jako skuteczny organizator pracy Rady Pedagogicznej, dbał o dobrą atmosferę w gronie pedagogicznym, zawsze był wielce zatroskany o ład i porządek w szkole oraz powierzone sobie mienie szkolne. W 1975 roku otrzymał bardzo dobrą ocenę pracy oraz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 9 października 1984 roku przyznano mu nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 22 czerwca 1990 r. z rąk pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Piątnica  otrzymał pisemne podziękowanie za 36-letnią owocną pracę pedagogiczną, zaś w 2017 roku z okazji Jubileuszu 140-lecia szkoły w Jeziorku  miałam zaszczyt przekazać mu pamiątkowy grawerton w kategorii „Zasłużony Dyrektor”.

Ówczesny Zastępca Inspektora Szkolnego 20 marca 1973 roku pisał o dyrektorze Masłowskim: „Jest bardzo pracowity, systematyczny i obowiązkowy. Z wielką troską dba o mienie szkoły. Stan dydaktyczno-wychowawczy szkoły świadczy o wypełnianiu właściwie obowiązków dyrektora szkoły. Kancelarię prowadzi bardzo skrupulatnie. Obowiązki hospitacji wypełnia w 100%. Wymaga od podległych pracowników i od siebie. Jest przykładem pracownika zdyscyplinowanego i obowiązkowego. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym środowiska”.

Jego współpracownicy zgodnie podkreślają fakt, że był dobrym gospodarzem szkoły i umiejętnie nią zarządzał. Był też dobrym nauczycielem, takim, który wymaga i osiąga sukcesy dydaktyczne. Do celu prowadziły niezwykła skrupulatność i pracowitość. Uczniowie czuli przed nim respekt. Zostanie zapamiętany jako życzliwy, miły, sympatyczny i dobry człowiek, troskliwy ojciec dwóch córek i  wzorowy mąż.

Na zakończenie zacytuję samego pana Hieronima Stanisława Masłowskiego, który trzy lata temu, przy okazji Jubileuszu 140-lecia szkoły w Jeziorku obchodzonego w 2017 roku,  napisał wspomnienie o swojej pracy w tej szkole:

„Mimo ogromnego wysiłku najmilej wspominamy z żoną właśnie te chwile: założenie centralnego ogrzewania w 1988 roku, budowę ogrodzenia szkoły, utwardzenie dojścia od szosy do szkoły, wymalowanie jej wnętrza, odwodnienie piwnicy, sprowadzenie niektórych nowych mebli, założenie nowego dachu. Do dzisiaj miłych wrażeń dostarczają spotkania z byłymi uczniami i ich rodzicami.”

Panie Dyrektorze, szkoła w Jeziorku nie zapomni o Pana dorobku zawodowym i ogromnym  wkładzie pracy w jej nieustanny rozwój.  Pozostanie Pan na zawsze w sercach i pamięci swoich uczniów i współpracowników. Na ręce najbliższych, w imieniu uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły w Jeziorku, jak również swoim własnym przekazuję wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie pożegnania.

Z zapewnieniem o szacunku i obietnicą modlitwy za duszę śp. Hieronima Stanisława Masłowskiego, który odszedł od nas 10 maja 2020 roku  

- Beata Sejnowska-Runo

 

 

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorku Pana Hieronima Stanisława Masłowskiego.

Pragniemy złożyć rodzinie pogrążonej w żałobie wyrazy najgłębszego żalu, smutku i szczerego współczucia.W imieniu Samorządu Gminy Piątnica
Wójt Gminy Piątnica
Artur Wierzbowski

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020