phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Ulga termomodernizacyjna - SKORZYSTAJ

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odliczenie dotyczy tylko budynków już wybudowanych.

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019, wcześniejsze wydatki nie są brane pod uwagę.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnicy PIT, którzy opłacają:

 • podatek według skali podatkowej
 • podatek według 19% stawki podatku
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Co można odliczyć?

Poniesione w roku podatkowym wydatki na:

 • materiały budowlane
 • urządzenia
 • usługi związane z termomodernizacją budynku

Szczegółowy wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które można odliczyć znajduje się pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489

Maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej do limitu 53 tys. zł dotyczy każdego podatnika z osobna. To oznacza, że podatnicy pozostający w związku małżeńskim mogą skorzystać z ulgi do kwoty 106 tys. zł, bo limit dotyczy każdego z małżonków oddzielnie.

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Wydatki można odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, o ile osiągnięto dochód.

Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Podatnik może odliczyć jedynie wydatki, które finansuje z własnych środków. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. zwrot kosztów z Gminy)

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na nazwisko właściciela lub współwłaściciela budynku, który zamierza starać się o zwrot podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży, który został określony na fakturze VAT lub, jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

W przypadku wątpliwości można się zapoznać z oficjalną broszurą Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/media/6741/broszura_mf_termomodernizacyjna_2020_internet.pdf

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020