phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Wzrasta wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

W przypadku nie uregulowania zobowiązania zostanie wystawione upomnienie. Koszty jego wystawienia obciążają podatnika. Obecnie wynoszą one 11,60 zł, natomiast od 13.10.2021r. wzrosną do 16,00 zł.

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 67).

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). Ustawa nakłada na Organ podatkowy, którym w naszym przypadku jest Wójt nowe obowiązki.

Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla mieszkańców - podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowe działania te obejmują wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne, mają charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań organ podatkowy ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych.

Przed wysłaniem upomnień, które co do zasady są niezbędne w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej, dzwonimy do Państwa przypominając o istniejącym zadłużeniu. W przypadkach, gdy nie odbieracie Państwo od nas telefonów wysyłamy upomnienie.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł
 • jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł.

To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto zobowiązany będzie musiał zwrócić wydatki jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Przedstawiamy Państwu symulację kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia

Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

- dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia

- dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna

- dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna

- dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone zpo)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 zł

Dlatego też, bardzo prosimy aby rzetelnie podejść do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, czy to już w formie upomnienia czy też informacji telefonicznej. Także na decyzjach podatkowych, które corocznie Państwu wysyłamy jest informacja o kwocie zaległości lub nadpłaty. Należy jednak skontaktować się z urzędem, ponieważ podana tam kwota nie zawiera kosztów za wysłane upomnienia ani odsetek za zwłokę. Przed każdą ratą na stronie internetowej zamieszczana jest informacja o nadchodzących płatnościach. Ci z Państwa, którzy uruchomili w telefonach system powiadamiania także otrzymują takie przypomnienie.

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa wpłat i zaległości lub nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskacie Państwo pod następującymi numerami telefonów: 

 • (86) 215 21 70 (podatek od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków transportowych),
 • (86) 215 21 69 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020