phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

osoby 50 +,

kobiety,

osoby niepełnosprawne,

osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy

osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:

Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.

Spawacz MAG i TIG– 7 osób

Operator obrabiarek CNC – 9 osób

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób

Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób

Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób

Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób

Krawiec – 8 osób

Operator koparko-ładowarki– 8 osób.

Pilarz – drwal – 5 osób

Księgowy – 10 osób

Sprzedawca/kasjer – 7 os.

Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 105 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.

Planowane efekty realizacji projektu:

Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu

Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez 53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.

Wartość projektu: 1 932 692,47zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób z tego:

z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 15 osób.

z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,

z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,

z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób.

 

Terminy rekrutacji:

Kierowca samochodu ciężarowego – od 01.05.2017 do 30.06.2017

Asystent rodziny/Opiekunka domowa, Opiekun dzieci do lat 3 - od 01.05.2017 do 14.07.2017 (skrócona rekrutacja)

Spawacz MAG i TIG, Operator obrabiarek CNC – od 01.05.2017 do 31.07.2017 (wydłużona rekrutacja)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Specjalista ds. kadr i płac – od 01.05.2017 do 31.08.2017

Krawiec, Operator koparko-ładowarki – od 01.05.2017 do 31.10.2017

Pilarz – drwal, Księgowy, Sprzedawca/kasjer – od 01.05.2017 do 31.12.2017

W przypadku zrekrutowania do poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020