phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych GMINY PIĄTNICA w 2020 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piątnica w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rodzaje zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań

 1. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży  z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 8 000 zł.
 2. "Wspieranie zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piątnica" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60 000 zł.
 3. „Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7 000 zł.
 4. "Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15 000 zł.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020