phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Koronawirus
Wyszukuj

Zasady przyjęć interesantów w Urzędzie Gminy Piątnica oraz jednostkach podległych

Ustanowione zasady spowodowane są ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz 78) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

Obsługa bezpośrednia

 W Urzędzie Gminy Piątnica zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców przy zachowaniu następujących zasad:

 • osoby wchodzące do urzędu obowiązane są posiadać nakrycie twarzy - zasłaniające usta i nos,
 • wchodząc do urzędu należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym,
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
 • osoby oczekujące obowiązane są zachować pomiędzy sobą odległość minimum 1,5 metra,
 • osoby decydujące się na załatwienie sprawy bezpośrednio w urzędzie proszone są telefoniczne ustalenie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym, co pozwoli na sprawne załatwienie sprawy (telefony do poszczególnych wydziałów zamieszczone są na stronie internetowej: gminapiatnica.pl/kontakt/72-urzad-gminy-piatnica,
 • zaleca się przygotowanie odpowiednich formularzy przed planowaną wizytą w urzędzie,
 • osoby, które w związku z załatwianą zobligowane są do dokonania płatności mogą tego przelewem lub na miejscu - w urzędzie, przy użyciu kart płatniczych.

 

Realizacja spraw przez ePUAP

Urząd Gminy Piątnica zaleca i zachęca do załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Zakres spraw, jakie można załatwić przez ePUAP znajduje się na stronie internetowej: www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.

Skorzystanie z tej możliwości pozwoli ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, a tym samym zachować wyższy poziom zabezpieczenia przed koronawirusem.

 

Przyjmowanie mieszkańców przez Wójta Gminy Piątnica

Wójt Gminy Piątnica przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.30

Osoby, które chciałyby umówić się na spotkanie z Wójtem proszone są o wcześniejsze, telefoniczne ustalenie terminu wizyty. Numery telefonów, pod którym można ustalić termin wizyty: 86 216 24 76, 86 216 64 96.

 

Przyjmowanie mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica

 Przewodniczący Rady Gminy Piątnica przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 8.00 -  9.00 oraz w każdy piątek, w godzinach 15.00 - 15.30.

Osoby, które chciałyby umówić się na spotkanie z Przewodniczącym proszone są o wcześniejsze, telefoniczne ustalenie terminu wizyty. Numer telefonu, pod którym można ustalić termin wizyty: 86 215 21 79.

 

CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH w Piątnicy

d 25 maja biuro Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy jest dostępne dla interesantów. Zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa, zachowując przy tym niezbędny reżim sanitarny.

Interesanci chcący bezpośrednio załatwić swoje sprawy w CUS muszą przestrzegać poniższych zasad, wymaganych przez służby sanitarne:

 1. W miejscu obsługi interesantów może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe czekają na zewnątrz budynku.
 2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką, przyłbicą lub częścią garderoby.
 3. Przed wejściem do pomieszczenia obsługi każdy interesant zobowiązany jest zdezynfekować ręce specjalnym płynem, nawet wtedy, gdy używa rękawic ochronnych.
 4. Obowiązuje zachowanie dystansu wynoszącego co najmniej 2 metry.

Od 18 maja 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w przypadku korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze otwartym administrowanej przez Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy obowiązują następujące zasady:

       1. ograniczona liczba osób uzależniona od rodzaju obiektu,
       2. weryfikacja uczestników poprzez wcześniejszą rezerwację terminu pod wskazanym numerem telefonu oraz zgłoszenie osób wchodzących na obiekt,
       3. obowiązek zasłaniania ust i nosa w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa,
       4. przed wejściem na obiekty wewnętrzne mierzona jest temperatura,
       5. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
       6. zachowanie dystansu społecznego,
       7. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego- za wyjątkiem WC,
       8. korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego,
       9. 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających,

W związku z wprowadzaniem IV etapu znoszenia restrykcji związanej z epidemią koronawirusa w Polsce opracowujemy obecnie nowe zasady obowiązujące na obiektach sportowych, które wchodzą w życie od 30 maja br. Będą one w szczególności dotyczyły siłowni i wewnętrznych obiektów sportowych.

 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo stosujmy się do tych reguł.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020