phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Budżet Gminy Piątnica na 2021 rok

Podczas XXV sesji Rady Gminy Piątnica, która odbyła się 30 stycznia 2021 radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2021.

Budżet Gminy Piątnica na rok 2021 oraz przyjęta wraz z nim Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piątnica są podporządkowane strategicznym celom: utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu rozwojowi gminy przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz zachowaniu dobrej i bezpiecznej sytuacji finansowej.

Łączna kwota dochodów gminy w 2021 roku wyniesie ponad 52 mln złotych. Na kwotę tą składają się dochody bieżące gminy, czyli subwencje, opłaty i podatki, udział w PIT i CIT oraz dotacje.

Wydatki budżetu gminy oszacowano na kwotę ponad 56 mln złotych. Na wydatki budżetu składa się w dużej mierze pomoc społeczna wraz z opieką rodzin i ochroną zdrowia oraz oświata i opieka wychowawcza.

W 2021 roku na zaplanowane inwestycje przeznaczono ponad 8 milionów złotych. Oznacza to, ze przed nami kolejny rok dynamicznego rozwoju gminy poprzez szereg ważnych i oczekiwanych inwestycji. Kluczowymi są inwestycje drogowe realizowane nie tylko na drogach gminnych, ale również drogach powiatowych. Pomoc finansowa dla Powiatu Łomżyńskiego wynosi ponad 1 mln złotych.  Fakt, że tak duża kwota zostanie przeznaczona na drogi i inwestycje powiatowe jest wynikiem potrzeb naszych mieszkańców, a bez wsparcia gminy inwestycje te nie zostałyby zrealizowane.  

Wśród realizowanych inwestycyjni są również wydatki dotyczące funduszu sołeckiego. W roku 2021 na fundusz sołecki zostanie przeznaczona kwota w wysokości 827 641,21 złotych. Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane zadania dotyczące rozbudowy gminnych dróg, oświetlenia, budowy altan, placów zabaw i boisk oraz utwardzenia placów.

Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy w 2021 roku, jak i w latach najbliższych, będzie zapewnienie dalszego, intensywnego rozwoju. Priorytetem w zakresie inwestycji – tak jak i w roku 2020 – będzie realizacja zadań, na które pozyskano dofinansowania zewnętrzne, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie zabraknie działań gminy w zakresie budowy dróg - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Piątnica - ulica Północna, Zabawka, Kalinowo-Kalinowo Kolonia, Motyka, Murawy i Czarnocin.  Kluczowym zadaniem jest rozbudowa sieci wodociągowej. W 2021 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej modernizację ujęcia wody w Drozdowie. Ujęcie to wymaga kompleksowej modernizacji w celu dostosowania technologii (m.in. urządzeń, armatury, automatyki) do obecnych wymagań i stale zwiększającego się zapotrzebowania na wodę oraz opracowanie PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) dla całej sieci wodociągowej Gminy Piątnica.

Mimo bardzo trudnego roku pandemicznego, który ma wpływ na gospodarkę globalną, Gmina Piątnica nie chce zwalniać tempa rozwoju, ani odczuwalnie ograniczać usług na rzecz mieszkańców. Mimo obecnej sytuacji wdrożyliśmy program stabilnego rozwoju, co wiąże się z jeszcze większą dyscypliną wydatków. Przygotowanie budżetu wymagało poszukania wielu oszczędności, które dotyczyły  każdego obszaru działania gminy. Mimo to, z wielkim wysiłkiem utrzymujemy programy społeczne oraz plany inwestycyjne.

Przygotowany budżet  zabezpieczy działalność wszystkich jednostek i zadań jakie spoczywają na naszej gminie. Jest on przede wszystkim budżetem wielu znaczących inwestycji i rozwoju gminy.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020