phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

„PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaprasza do udziału w projekcie „PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO”

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Piątnica i Gminą Śniadowo oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śniadowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, integracji i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji poprzez objęcie wsparciem działań projektu 40 osób (30K i 10M) w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2022 w gminie Śniadowo i gminie Piątnica.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2022 roku na obszarze gminy Śniadowo i gminy Piątnica.
 5. Kwota dofinansowania Projektu 316 815,85 PLN
 6. Grupę docelową projektu stanowi 40 osób (30K i 10M) z obszaru LGD "Sąsiedzi", przede wszystkim z Gminy Piątnica (20 osób) oraz Gminy Śniadowo (20 osób).
 7. Wszyscy (40 osób) uczestnicy wezmą udział w działaniach aktywizacji społecznej, a cześć z nich (20 osób) weźmie udział w aktywizacji zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rekrutacja do projektu

 

 1. Rekrutacja UP prowadzona będzie przez Realizatorów.
 2. Efektem rekrutacji będzie wyłonienie łącznie 40 osób UP którzy wezmą udział w działaniach w ramach projektu.
 3. OPS Śniadowo: - wyłonienie łącznie 20 osób - UP którzy wezmą udział w działaniach w ramach projektu:
 • kontrakty socjalne - 20 osób
 • Indywidualne ścieżki rozwoju - 20 osób
 • Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych  - 20 osób (2 gr x 8h x 10 osób)
 • Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych - Kurs Pierwszej Pomocy  zgodny z wymogami PCK - 20 osób (2 gr x 16h x 10 osób)
 • Animacja społeczności Lokalnej - inicjatywy lokalne 2 grupy inicjatywne
 • Wsparcie brokera rynku pracy  - 10 uczestników
 • Doradztwo zawodowe indywidualne - 10 uczestników śr. 2 godz./os.
 • Kursy zawodowe – 10 kursów zawodowych
 • Staże zawodowe – 3 uczestników

 

 1. OPS Piątnica: wyłonienie łącznie 20 osób - UP którzy wezmą udział w działaniach w ramach projektu:
 • kontrakty socjalne - 20 osób
 • Indywidualne ścieżki rozwoju - 20 osób
 • Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych  - 20 osób (2 gr x 8h x 10 osób)
 • Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych - Kurs Pierwszej Pomocy  zgodny z wymogami PCK - 20 osób (2 gr x 16h x 10 osób)
 • Animacja społeczności Lokalnej - inicjatywy lokalne 2 grupy inicjatywne
 • Wsparcie brokera rynku pracy  - 10 uczestników
 • Doradztwo zawodowe indywidualne - 10 uczestników śr. 2 godz./os.
 • Kursy zawodowe – 10 kursów zawodowych
 • Staże zawodowe – 3 uczestników
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020