phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach PZPN" złożoną przez Gminny Klub Sportowy "FORTY PIĄTNICA"

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Gminny Klub Sportowy „Forty Piątnica”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 27 października 2021 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10 000,00 zł.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Piątnica zamierza zlecić Gminnemu Klubowi Sportowemu „Forty Piątnica” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Wobec powyższego Wójt Gminy Piątnica w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Piątnica oraz na stronie www.gminapiatnica.pl. 
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 przekazując je do Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pok. 8) i/lub drogą e-mail na adres: k.modzelewska@gminapiatnica.pl na wzorze formularza załączonym poniżej.
 
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020