phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje
Wyszukuj

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Piątnica

 

 

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju gminy Piątnica. Umożliwi ona władzom samorządowym poznanie poglądów i opinii mieszkańców w najważniejszych dla rozwoju gminy sprawach. Bardzo ważnym jest, aby jak największa liczba mieszkańców gminy wzięła udział w naszym badaniu
ankietowym. Wtedy bowiem będziemy mogli je uznać za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. Udział w ankiecie jest dobrowolny.

Mogą Państwo odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania. Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do
sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane.

https://piatnica.webankieta.pl/

Wiedza uzyskana z analizy ankiet pomoże władzom Gminy i zespołowi ds. opracowania strategii w sformułowaniu przemyślanych i uzasadnionych propozycji strategicznego rozwoju gminy Piątnica.

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020