Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Gmina Piątnica stała się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE https://czystepowietrze.gov.pl/. Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy, którego w Urzędzie Gminy Piątnica powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Gmina otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Piątnica nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku. Gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie.

 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

 

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu ?Czyste Powietrze?:

 • zapoznanie z zasadami Programu ?Czyste Powietrze? i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku ? możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Piątnica.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i w terminie 5 dni roboczych przekazany do WFOŚiGW w Białymstoku. Zabierasz z sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Białymstoku. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Korzystając z wsparcia obsługi Punktu Informacyjnego w Urzędzie Gminy masz większą pewność, że:

wniosek jest na obowiązującym formularzu,

wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),

wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowo budowanego,

wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,

wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, PRZYGOTUJ koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany ? przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa ? w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. ? dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię użytkową budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • PIT za poprzedni rok (dla wniosków składanych do dnia 1.05.2021 r. przygotuj PIT za 2019, po 1.05.2021 obowiązują dochody wykazane w PIT za 2020).
 • Wnioskodawca/właściciel ? współwłaściciel ? współmałżonek

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji ?Oświadczenia? przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie ?Czyste Powietrze? przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

 

Rejestracja wnioskodawców odbędzie się pod numerem: 86 215 21 62

W godzinach od 7.30 do 15.30

Osoba do kontaktów: Modzelewska Agnieszka- pracownik Urzędu Gminy Piątnica

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia na konkretną godzinę.

 

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania deklaracji do projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców gminy Piątnica”

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotychczas realizowanymi przez Gminę Piątnica programami wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych informujemy o planach uruchomienia kolejnego programu, który umożliwi mieszkańcom pozyskanie dofinansowania na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem

Czytaj więcej »

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych wraca już od września i potrwa do końca października w całej Polsce. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim

Czytaj więcej »

Ruszają zapisy na „Bieg Pamięci Września”

Pobiegnij i uczcij pamięć o bohaterach! Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zaprasza do udziału w „Biegu Pamięci Września” o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się już 30 września b.r. na terenie Fortu III w Piątnicy Poduchownej. Bieg

Czytaj więcej »