Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

URZĄD GMINY

/ / WYDZIAŁY / /

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług
Wydział Inwestycji i Zamówień Pulicznych
Ochrony Danych Osobowych
Promocja Gminy
Obsługa Rady Gminy
Wydział Finansowy