Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

/ / WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH / /

DROGI NA TERENIE GMINY PIĄTNICA
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJE GMINNE
FUNDUSZ SOŁECKI
SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE ULICZNE
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
KONTAKT