Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Już niedługo zgodnie z zapowiedziami ulica Cmentarna, Ogrodowa, Wesoła i Nowoprojektowana w Piątnicy zostaną gruntownie zmodernizowane!

Już niedługo zgodnie z zapowiedziami ulica Cmentarna, Ogrodowa, Wesoła i Nowoprojektowana w Piątnicy zostaną gruntownie zmodernizowane!

Już niedługo zgodnie z zapowiedziami ulica Cmentarna, Ogrodowa, Wesoła i Nowoprojektowana w Piątnicy zostaną gruntownie zmodernizowane!

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Piątnica rozpoczęła realizację bardzo długo wyczekiwanego programu Polski Ład – „Edycja 8 – Budowa i przebudowa dróg w gminie Piątnica”. Jest to już drugi etap przebudowy dróg gminnych, na który z niecierpliwością czekali wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Po wielu miesiącach kompletowania niezbędnej dokumentacji projektowej w dniu 5 marca ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na 4 zadania drogowe, których początek realizacji planowany jest na kwiecień tego roku. Zakres prac będzie obejmował m.in.:

 

Część I – Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 680 B ul. Cmentarna w Piątnicy

W zakresie planowanych prac jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o długości ponad 400 mb, budowa chodników, zjazdów na posesje oraz parkingów przy cmentarzu parafialnym. W ramach prowadzonych robót zostanie wykonana również nowa kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne.

 

Część II – Przebudowa drogi gminnej nr 105672B ulica Ogrodowa w Piątnicy

W zakresie planowanych prac jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej, która ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej spełniającej wymagania dla ruchu kategorii KR2. W ramach zadania planowane jest również wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z elementami bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego, budowa jezdni, chodników, zjazdów, budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe) oraz sieci teletechnicznej. Najistotniejszym elementem dla wszystkich mieszkańców będzie również przebudowa sieci wodociągowej.

 

Część III – Przebudowa drogi gminnej nr 105673B ulica Wesoła w Piątnicy

Przebudowa drogi gminnej –  ulica Wesoła w Piątnicy ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi.  Wykonana zostanie nowa nawierzchnia spełniająca wymagania dla ruchu kategorii KR2. W ramach zadania planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z elementami bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego, budowa jezdni asfaltowej, chodników  i  zjazdów na posesje. Dodatkowo przewidziana została również budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe).

 

Część IV -Remont drogi gminnej nr 105674B ulica Nowoprojektowana w Piątnicy

Przedmiotem inwestycji będzie gruntowny remont drogi gminnej – ulicy Nowoprojektowanej w Piątnicy. W zakresie inwestycji została przewidziana nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz ze zjazdami na posesje. Projekt przewiduje również budowę nowej sieci wodociągowej wraz z kanalizacją deszczową. Uzupełnieniem tej inwestycji będzie wykonanie nowych opraw oświetleniowych typu LED.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy w całym kraju. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina Piątnica aktywnie po te środki sięga pozyskując od początku realizacji tego programu łącznie 15.455.000,00 złotych na zadania z zakresu infrastruktury drogowej. Jest to ogromna kwota w ramach której zrealizowane zostanie łącznie 9 zadań drogowych:

  • Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo;
  • Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 644B od DW 668 do wsi Kałęczyn;
  • Przebudowa drogi gminnej na działce nr 631 do kolonistów wsi Kownaty od km 0+000,00 do km 0+990,00;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105 642 B Dobrzyjałowo – Motyka na odcinku przez wieś Motyka od km 0+000,00 do km 0+685,90;
  • Przebudowa drogi gminnej na działce nr 52/2 we wsi Budy Mikołajka;
  • Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 680 B ul. Cmentarna w Piątnicy;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105672B ulica Ogrodowa w Piątnicy;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105673B ulica Wesoła w Piątnicy;
  • Remont drogi gminnej nr 105674B ulica Nowoprojektowana w Piątnicy;

W imieniu naszej wspólnoty samorządowej chcemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim Parlamentarzystom i Samorządowcom z naszego okręgu za pomoc i wsparcie, które zostało udzielone naszej gminie i jak zawsze liczymy na dalszą owocną współpracę.

Ostatnie wpisy