Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie

Ujęcie wody w Drozdowie jest jednym z 4 ujęć gminnych. Zasila ono w wodę 10 miejscowości z dwóch studni głębinowych: Drozdowo, Niewodowo, Kalinowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo, Nowe Krzewo, Kosaki, Truszki i Żelechy. Stacja ta wybudowana została na przełomie 1990 / 1991 roku. Obecne wymogi dotyczące jakości dostarczanej wody wymusiły na nas konieczność generalnej modernizacji ujęcia polegającej na przebudowie całej stacji wraz z dostosowaniem technologii uzdatniania do istniejących norm.

Istniejący budynek nie nadawał się do zaadaptowania do celów nowej technologii stacji uzdatniania. Zamontowane urządzenia i instalacje technologiczne były w znacznym stopniu wyeksploatowane, zużyte i skorodowane, co powodowało awarie i konieczność dokonywania częstych napraw.

Stosowane technologie są już przestarzałe i energochłonne. W 2023 r. rozpoczęto więc prace zmierzające do przebudowy całego ujęcia. Zakres prac obejmuje głównie:

 1. Roboty dotyczące przebudowy na terenie stacji:
 • wymiana zewnętrznych rurociągów wody surowej (wraz z zasuwami odcinającymi), pomiędzy studniami głębinowymi, a budynkiem SUW,
 • przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, (wykonanego z rur Ø 160 mm) na kanał z rur PVC-S DN 200 mm,
 • przebudowa przyłącza elektroenergetycznego (zmiana przebiegu kabla) – na terenie działki stacji;
 • wymiana pomp, głowic studni, kolumn rur tocznych pomp głębinowych (na ocynkowane ogniowo), sond CLUWO,
 • przebudowa obudów studni SW-1 i SW-2, na nadziemne typu LANGE,
 • wyposażenie obudów studni w systemy alarmowe nieuprawnionego otwarcia, z automatyczną blokadą zasilania pompy,
 • montaż latarni oświetlenia terenu, wyposażonych w czujniki zmierzchowe, (oprawy energooszczędne),
 • wymiana zewnętrznych kabli zasilających pompy głębinowe, wraz z oprzyrządowaniem między studniami a budynkiem SUW,
 • zagospodarowanie placu stacji i dróg wewnętrznych: utwardzenie od bramy wjazdowej do budynku SUW, studni, zbiorników retencyjnych,
 • demontaż starego ogrodzenia (z siatki plecionej, na słupkach betonowych i cokole betonowym; ok. 311 mb), budowa nowego (wykonanego z paneli siatki plecionej, w ramach z kątownika, na słupkach stalowych i cokole betonowym) – ok. 263 m,
 1. Rozbiórkowe:
 • rozbiórka budynku technologicznego stacji uzdatniania, wraz z wyposażeniem technologicznym (rurociągi, armatura, hydrofory, odżelaziacze, sprężarki, itp.), instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, demontaż pieca węglowego, itp.,
 • rozbiórka budynku składu węgla
 • Prace rozbiórkowe wykonane zostaną po wybudowaniu nowego budynku SUW i uruchomieniu instalacji technologicznej – wówczas istniejący budynek SUW zostanie wyłączony z eksploatacji.
 1. Budowa nowego budynku stacji:
 • Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony, otynkowany, przykryty dachem płaskim, dwuspadowym o konstrukcji żelbetowej, z płyt kanałowych, ocieplony, pokryty papą termozgrzewalną.
 • Wymiary budynku: technologicznego w planie ok. 18 x 18,9 m; powierzchnia zabudowy ok. 342 m2.

Obecnie prace na terenie stacji są na zaawansowanym etapie.

Wykonano prace ziemne związane z wymianą rurociągów i kabli elektroenergetycznych i podłączeniem ich do nowego budynku SUW. Trwają prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku: roboty dociepleniowe budynku SUW; prace wykończeniowe w hali technologicznej, takie jak: malowanie, montaż płytek (glazury), posadzki.  Wewnątrz zamontowane zostały zbiorniki filtracyjne oraz zbiornik wód popłucznych, a także rozdzielnie elektryczne. W  najbliższych dniach montowane będą pozostałe elementy infrastruktury technologicznej, takie jak:

 • zestawy pompowe
 • zestawy hydroforowe,
 • zestawy filtracyjne,
 • zestawy aeracyjne,
 • lampa UV,
 • przepływomierze;
 • sprężarki,
 • dmuchawy,

Na terenie stacji rozebrano stare ogrodzenie. W to miejsce zbudowano nowe – panelowe na fundamencie betonowym o wys. 1,8m i łącznej długości wraz z bramą i furtką 262,5 m.

Wykonane zostały żelbetowe płyty fundamentowe ze wspólną komorą na armaturę pod dwa zbiorniki retencyjne na wodę, o pojemności do 200 m3 każdy; stalowe, naziemne, wolnostojące.

Powierzchnia zabudowy projektowanych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wyniesie 63,1 m2.

Na końcowym etapie budowy planuje się wykonanie utwardzeń nawierzchni terenu stacji z kostki brukowej betonowej – niezbędnych do pracy sprzętu przy obsłudze studni, budynku technologicznego i zbiorników retencyjnych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 7 749 000,00 PLN brutto, w tym dofinansowanie wynosi 7 361 550,00 zł,wkład własny gminy 387 450,00 zł.
Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drozdowo wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SUW”. Jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ostatnie wpisy