Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wkrótce rozpoczynamy przebudowę kolejnych dróg

Wkrótce rozpoczynamy przebudowę kolejnych dróg

Wkrótce rozpoczynamy przebudowę kolejnych dróg

W dniu 17 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Piątnica została  podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg w gminie Piątnica (II etap)”. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji II etapu prac drogowych na terenie gminy Piątnica wykonanych zostanie łącznie pięć odcinków dróg,  w tym:

Część I – Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 680 B ulica Cmentarna w Piątnicy.

Wykonawcą robót jest firma GProjekt Sp. z o.o., ul. Zawadzka 59 lok. 68, 18-400 Łomża. Wartość zadania – 2 580 160,77 zł. Gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy. Termin wykonania zadania do dnia 15 czerwca 2025 r.

Część II – Przebudowa drogi gminnej nr 105672B ulica Ogrodowa w Piątnicy.

Wykonawcą robót jest firma Artpol sp. z o.o., Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie. Wartość zadania  – 1 667 265,00 zł. Gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy. Termin wykonania zadania do dnia 15 czerwca 2025 r.

Część III – Przebudowa drogi gminnej nr 105673B ulica Wesoła w Piątnicy.

Wykonawcą robót jest firma Artpol sp. z o.o., Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie. Wartość zadania – 929 949,50 zł. Gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy. Termin wykonania zadania do dnia 15 czerwca 2025 r.

Część IV – Remont drogi gminnej nr 105674B ulica Nowoprojektowana w Piątnicy.

Wykonawcą robót jest firma Artpol sp. z o.o., Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie. Wartość zadania – 387 500,00 zł. Gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy. Termin wykonania zadania do dnia 15 czerwca 2025 r.

Cześć V – Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ulica Sportowa w Jeziorku.

Wykonawcą robót jest firma BIK-PROJEKT Sp. z o. o., ul. Meblowa 37, 18-400 Łomża. Wartość zadania  – 2 208 133,65 zł. Gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy. Termin wykonania zadania do dnia 30 marca 2025 r.

Realizacja powyższych zadań jest kluczowym krokiem w zapewnieniu lepszych warunków komunikacyjnych dla naszej społeczności. Przewidujemy, że prace rozpoczną się już wkrótce i zostaną zakończone zgodnie  z harmonogramem, co umożliwi szybką poprawę stanu dróg oraz zminimalizuję występujące utrudnienia dla kierowców i mieszkańców.

Ostatnie wpisy