Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Archipelag Skarbów w Gminie Piątnica

Archipelag Skarbów w Gminie Piątnica

Archipelag Skarbów w Gminie Piątnica

Dnia 14-15.11.2019 roku oraz 21-22.11.2019 uczniowie klas VII i VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, Olszynach, Rakowo-Boginiach, Dobrzyjałowo, Drozdowie wędrowali przez Archipelag Skarbów. Taką nazwę nosi program profilaktyki młodzieżowej, w którego zakresie oddziaływania mieści się wychowanie ku miłości i odpowiedzialności. Działania programu są kompleksowe, obejmują również spotkania z gronem pedagogicznym i rodzicami. Program realizowany był przez Fundację Profilaktyka z Pasją z Warszawy.

Program dla młodzieży trwał 12 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów. Jest to czas zgodny z ramami zakładanymi dla pełnowartościowej realizacji programu Archipelag Skarbów®.
Punktem wyjścia do pracy z młodzieżą w programie Archipelag Skarbów® było poszukiwanie szczęścia i realizacji najgłębszych dążeń i marzeń. Odwołanie się do największych marzeń i aspiracji nastolatków sprzyja uzyskaniu silnego efektu profilaktycznego. Realizacja swoich marzeń to wartość, dla której młodzież jest gotowa podjąć trudniejszą drogę życia, wymagać od samych siebie i unikać różnego rodzaju zachowań ryzykownych. Zadaniem trenerów było ukazanie młodzieży, że konsekwencje złych wyborów w okresie dojrzewania mogą pokrzyżować ich dążenia i plany życiowe.
Program przedstawiony został za pomocą symboli i metafor, które w formie narracji i obrazu towarzyszyły przez cały czas pracy z młodzieżą. Taki rodzaj przekazu ułatwia młodym ludziom przyjęcie treści profilaktycznych, a po zakończeniu programu umożliwia posługiwanie się nimi w rozmowach z innymi na tematy związane z życiem, miłością, zdrowym rozwojem i jego zagrożeniami.
Centralnymi symbolami i zarazem rekwizytami wyeksponowanym na widocznym miejscu, które towarzyszyły młodzieży przez cały czas trwania zajęć były skrzynie skarbów. Oznaczały one wszystkie największe „skarby”, czyli najważniejsze cele, które młodzież chciałaby zrealizować w swoim życiu – szczęście, miłość, przyjaźń, realizację pasji.

Cały program Archipelag Skarbów® to wspólna podróż, której celem jest wsparcie każdego z uczestników w drodze do odnalezienia w życiu tego, co najważniejsze. Drugim centralnym symbolem była gwiazda, która obrazuje każdego człowieka. Pięcioramienna gwiazda składa się z pięciu kluczowych sfer, ramion gwiazdy:

• ciała – wymiar fizyczny

• uczuć – wymiar emocjonalny

• rozumu – wymiar intelektualny

• ducha – wymiar duchowy (wartości)

• więzi z innymi – wymiar społeczny

Przedstawiony w ten sposób obraz człowieka i relacji międzyludzkich z uwzględnieniem wymiaru fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, duchowego oraz społecznego jest całościowy i komplementarny. Ujęcie wymiaru duchowego eksponuje znaczenie wspólnego mianownika wartości ogólnoludzkich takich, jak uczciwość, szacunek, wierność zasadom czy odpowiedzialność. Podejście programu opierało się na pozytywnym spojrzeniu na każdy z pięciu wymiarów człowieka. Docenienie znaczenia wymiaru rozumowego i duchowego dokonywane było w sposób nie nawiązujący do kontekstu religijnego czy ideologicznego. Dzięki takiemu podejściu przekazywane treści były uniwersalne i nie godzą w przekonania czy wartości żadnej grupy uczestników.
Jedną z ważnych funkcji programu Archipelag Skarbów® jest pomoc w budowaniu dobrych relacji między rodzicami i ich nastoletnimi dziećmi oraz podkreślanie roli rodziców w ich ważnej roli życiowych przewodników młodzieży. Dlatego w ramach projektu Archipelag Skarbów® zostało zorganizowane spotkanie trenera z rodzicami.

W trakcie spotkania prezentowane były cele, efekty i treści programu Archipelag Skarbów®. Omawiane zostały aktualne wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad młodzieżą, ze szczególnym podkreśleniem danych świadczących o dużej roli rodziców w ochronie nastoletniej młodzieży przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Trener przedstawił szereg wskazówek dotyczących budowania relacji z nastolatkiem oraz praktyczne podpowiedzi zwiększające skuteczność oddziaływania wychowawczego rodziców. Szczególny akcent położony był na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. Wskazane zostały również sposoby podejmowania trudnych tematów w rozmowach z nastolatkiem.

Realizacja programu Archipelag Skarbów® odbyła się dzięki uczestnictwu Gminy Piątnica – jako Partnera – w projekcie „Młodzi-Aktywni”, który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk z Łomży, z kolei Partnerami: Gmina Piątnica, Gmina Łomża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Realizacja programu odbywa się równocześnie w placówkach oświatowych prowadzonych w Gminie Łomża, tj. dla uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych w: Wygodzie, Pniewie, Puchałach i Podgórzu.

 

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »