Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Bezpiecznie na wsi mamy ? upadkom zapobiegamy

Bezpiecznie na wsi mamy ? upadkom zapobiegamy

Bezpiecznie na wsi mamy ? upadkom zapobiegamy

RUS zachęca wszystkie dzieci do zdobywania wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Do tego celu przygotowano szkolenie e-learningowe ?Bezpiecznie na wsi mamy ? upadkom zapobiegamy?

Działania prewencyjne KRUS podczas sytuacji epidemiologicznej w Polsce

Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, wpływający na bezpieczeństwo wszystkich obywateli, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie rezygnuje z realizacji działań, mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się bowiem tym, że jest wykonywana nieprzerwanie, bez względu na panujące w danym momencie uwarunkowania. Tym bardziej Kasa pragnie wspomóc bezpieczeństwo pracy rolników w tym szczególnie dla nich trudnym czasie oraz zapewnić dzieciom z terenów wiejskim atrakcję, która nie tylko bawi, ale przede wszystkim uczy.

W związku z powyższym najmłodszym przygotowano szkolenie e-learningowe ?Bezpiecznie na wsi mamy ?  upadkom zapobiegamy?, które w nowoczesnej i przystępnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko. Każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Szkolenie dostępne jest na stronie: prewencja.krus.gov.pl

Jednocześnie zapraszamy naszych beneficjentów – rolników do skorzystania z materiałów popularyzatorskich znajdujących sie na naszej stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz na naszym profilu facebookowym, m.in. broszur, ulotek, plakatów, a także informacji dotyczących prowadzonych kampanii prewencyjnych Kasy. Ciekawą formą zapoznania się z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym są filmy instruktażowe, które efektywnie wpływają na zrozumienie danych zagadnień (zapobieganie wypadkom z grupy Upadek osób, Pochwycenie
i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń), czy mechanizmu pracy poszczególnych maszyn rolniczych.

W celu zidentyfikowania zagrożeń wypadkowych na terenie Państwa gospodarstwa polecamy samodzielne wykonanie w celach prewencyjnych „List kontrolnych” dostępnych również na stronie internetowej Kasy.

Możliwość skorzystania z powyższych form działań prewencyjnych z całą pewnością pozwoli Państwu oraz Państwa bliskim zwiększyć wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, które przecież nie ulegają wyłączeniu na czas obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Nie pozwólmy, by obecna sytuacja negatywnie wpłynęła na bezpieczeństwo podczas pracy, której rolnik nie może zawiesić. Praca w gospodarstwie rolnym jest wykonywana nieprzerwanie, bez względu na panujące w danym momencie uwarunkowania. Gospodarza bowiem, nikt nie zwolni z odpowiedzialności za zwierzęta czy uprawy, które są w pełni uzależnione od pracy rolnika.

Ostatnie wpisy