Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Konkurs dla szkół pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Konkurs dla szkół pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Konkurs dla szkół pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Celem Konkursu jest uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie. Wyłonimy i dofinansujemy najciekawsze inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w formie wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Każdy zwycięski projekt ma szansę otrzymać nawet 10 000 zł na realizację. Wnioski mogą składać organy prowadzące szkoły tj. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące szkoły niepubliczne (osoby fizyczne i inne osoby prawne) oraz szkoły, jeżeli posiadają zgodę organu/podmiotu prowadzącego na udział w konkursie i realizacje projektu.

 

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej można przesyłać
do 10 września 2019 r., na adres e-mailszkoly@nbp.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2019 r.

Koordynator:

Maria Orzażewska
e-mail: szkoly@nbp.pl
tel. 22 185 24 59
Załączniki do pobrania:

Ostatnie wpisy