Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030

Wójt Gminy Piątnica zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, grup mieszkańców oraz poszczególnych sołectw i społeczności lokalnych do udziału w pracach Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie ?Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030?.

Dokument ten określał będzie dalsze kierunki rozwoju naszej gminy, misję gminy, wizję jej dalszego rozwoju i cele strategiczne w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe dziesięć lat.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy upływa dnia 22 maja 2020 roku.

Zgłoszeń należy dokonywać w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, telefonicznie pod nr telefonu (086) 215 21 60 lub elektronicznie na adres: k.modzelewska@gminapiatnica.pl.

Przy zgłoszeniu kandydata, proszę o podanie: Imienia i nazwiska, instytucję wraz z danymi teleadresowymi, którą kandydat reprezentuje, dane kontaktowe kandydata (e-mail, telefon).

Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Modzelewska

Termin pierwszego spotkania Zespołu planowane jest na miesiąc czerwiec 2020 r.

Gorąco zapraszam i zachęcam do udziału w tworzeniu jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »