Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030

Wójt Gminy Piątnica zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, grup mieszkańców oraz poszczególnych sołectw i społeczności lokalnych do udziału w pracach Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie ?Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030?.

Dokument ten określał będzie dalsze kierunki rozwoju naszej gminy, misję gminy, wizję jej dalszego rozwoju i cele strategiczne w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe dziesięć lat.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy upływa dnia 22 maja 2020 roku.

Zgłoszeń należy dokonywać w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, telefonicznie pod nr telefonu (086) 215 21 60 lub elektronicznie na adres: k.modzelewska@gminapiatnica.pl.

Przy zgłoszeniu kandydata, proszę o podanie: Imienia i nazwiska, instytucję wraz z danymi teleadresowymi, którą kandydat reprezentuje, dane kontaktowe kandydata (e-mail, telefon).

Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Modzelewska

Termin pierwszego spotkania Zespołu planowane jest na miesiąc czerwiec 2020 r.

Gorąco zapraszam i zachęcam do udziału w tworzeniu jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata,

Czytaj więcej »