Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wsparcie dla strażaków Gminy Piątnica

Wsparcie dla strażaków Gminy Piątnica

Wsparcie dla strażaków Gminy Piątnica

W związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach zadania nr. 5 działania dodatkowe w walce z koronawirusem,

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Piątnica otrzymały następujące wsparcie:

– 5 litrowy poj. płynu do dezynfekcji powierzchni Velox Spray – 40 szt.

– Generator Ozonu – 2 szt.

– Termometr bezkontaktowy Berrcom JXB-183 – 1 szt.

–  Maseczki bawełniane – 200 szt.

W/w środki ochrony osobistej zostały rozdzielone do następujących jednostek:

OSP KSRG Piątnica, OSP KSRG Jeziorko, OSP KSRG Kalinowo, OSP Olszyny, OSP Czarnocin, OSP Kownaty, OSP Dobrzyjałowo, OSP Drozdowo, OSP Niewodowo, OSP Rakowo-Boginie i Nowy Cydzyn.

Powyższe środki zostały przekazane w dniu 14 stycznia 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Łomży a zakupione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Ostatnie wpisy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 22.06.2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z wyborem Komisji Konkursowej przyznano

Czytaj więcej »

Bezpieczne wakacje z Gminą Piątnica

Wydarzenie „Bezpieczne wakacje z gmina Piątnica” było podsumowaniem roku szkolnego oraz wprowadzeniem do wakacji. Podczas imprezy dedykowanej dla dzieci i młodzieży piątnickich szkół nie mogło zabraknąć atrakcji. Dodatkowo scena podczas wydarzenia zamieniła się  w miejsce, w którym występowały

Czytaj więcej »