Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wsparcie dla strażaków Gminy Piątnica

Wsparcie dla strażaków Gminy Piątnica

Wsparcie dla strażaków Gminy Piątnica

W związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach zadania nr. 5 działania dodatkowe w walce z koronawirusem,

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Piątnica otrzymały następujące wsparcie:

– 5 litrowy poj. płynu do dezynfekcji powierzchni Velox Spray – 40 szt.

– Generator Ozonu – 2 szt.

– Termometr bezkontaktowy Berrcom JXB-183 – 1 szt.

–  Maseczki bawełniane – 200 szt.

W/w środki ochrony osobistej zostały rozdzielone do następujących jednostek:

OSP KSRG Piątnica, OSP KSRG Jeziorko, OSP KSRG Kalinowo, OSP Olszyny, OSP Czarnocin, OSP Kownaty, OSP Dobrzyjałowo, OSP Drozdowo, OSP Niewodowo, OSP Rakowo-Boginie i Nowy Cydzyn.

Powyższe środki zostały przekazane w dniu 14 stycznia 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Łomży a zakupione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Ostatnie wpisy

Uwaga wścieklizna!

W Polsce szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy bez wyjątków. Na właścicieli narzuca ten obowiązek art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W związku ze stałym

Czytaj więcej »

Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Czytanie jest THE BEST”

Konkurs adresowany jest  do uczniów wszystkich typów szkół województwa podlaskiego. Odbędzie się już po raz siódmy.Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi pod koniec maja podczas imprezy inaugurującej akcję Rozczytane Podlaskie. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w najpierw

Czytaj więcej »