Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wsparcie Gminy Piątnica dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie Gminy Piątnica dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie Gminy Piątnica dla organizacji pozarządowych.

W dniu dzisiejszym podpisano ostatnie umowy na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań 2021 roku z zakresu:

?Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?

Przyznano środki dla następujących organizacji:

Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Wysokość dotacji  (w zł)
Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA Organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek 21 500,00 zł
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica 8 500,00 zł
RAZEM: 30 000,00 zł

 

?Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Przyznano środki dla następujących organizacji:

Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Wysokość dotacji  (w zł)
Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA z siedzibą w Piątnicy Poduchownej Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy 5 000,00 zł
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem 11 000,00 zł
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy Poduchownej Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień 15 000,00 zł
Stowarzyszenie ?Lawendowe Wzgórza? Realizacja programu rekomendowanego UNPLUGGED 15 000,00 zł
Fundacja Rodzina i Przyjaciele z siedzibą w Piątnicy Zdrowy styl życia ? rodzina i przyjaciele 10 000,00 zł
Fundacja Działań Lokalnych LOGOS z siedzibą w Wierzbowie Klub młodzieżowy ? Przystań 11 000,00 zł
Lokomotywa 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy 5 000,00 zł
Fundacja ?L? z siedzibą w Łomży Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem 8 000,00 zł
RAZEM: 90 000,00 zł

Łącznie Wójt Gminy Piątnica rozdysponował 120 000,00 zł na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Corocznie organizacje, które pokazują swoją aktywną działalność na rzecz mieszkańców i z udziałem tychże mieszkańców w sferze sportu oraz działań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej mogą liczyć na gminne wsparcie ? mówi Artur Wierzbowski, Wójt Gminy Piątnica.

Warto nadmienić, iż w 2021 roku po raz pierwszy ogłoszono konkurs na realizację działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na rzecz którego Wójt Gminy Piątnica będzie starał się przeznaczać większe środki.

Ważnym wsparciem w dziedzinie sportu jest również to, że Wójt Gminy Piątnica bezpłatnie użycza Klubom Sportowym działającym na terenie gminy Piątnica wszelką infrastrukturę sportową i zaplecze techniczne niezbędne do prowadzenia zajęć sportowym. Zarówno Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy, jak i Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA” bezpłatnie korzystają z infrastruktury sportowej, dzięki której Kluby Sportowe mają możliwość realizacji jednych z wielu celów statutowych.

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »

100-lecie powstania OSP Piątnica i Dzień Strażaka

19 maja br. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy przy współpracy z Gminą Piątnica zorganizowali uroczystość 100-lecia istnienia jednostki połączoną z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W obchodach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji

Czytaj więcej »