Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Plakat informacyjny o ceeb.gov.pl

W pismach trzeba określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. Deklaracje można złożyć w swoim urzędzie gminy albo za pośrednictwem internetu. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.
Zostało pół roku na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – walka ze smogiem

Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zgromadzenie danych o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności mają pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

?Baza pozwoli określić rejony potrzebujące szczególnie intensywnych działań związanych z wymianą źródła ciepła. Ma umożliwić także skuteczne dostosowanie programów modernizacji. CEEB w przyszłości będzie uwzględniał również informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Jest zatem narzędziem dla samorządów i administracji rządowej do skutecznego prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza? – podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Środowiska w urzędzie marszałkowskim Piotr Łyczko.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązkowa deklaracja do 30 czerwca 2022 r.

Każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w przypadku istniejących urządzeń grzewczych.

WAŻNE! W przypadku nowo powstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz, kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Według danych z deklaracji CEEB na grudzień 2021 r., kotły na paliwo stałe poniżej klasy 3 lub bezklasowe stanowią 41 proc. wszystkich pieców w Małopolsce, a te spełniające wymagania ekoprojektu to zaledwie 6 proc. Kominki używane są w 9 tys. 336 domach. Tymczasem zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski, do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie źródła ciepła na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej 3 klasy tzw. ekoprojektu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – deklarację można złożyć przez Internet

Deklaracje do CEEB można złożyć w formie papierowej ? można wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć do urzędu miasta lub gminy. Osoby, które chcą zgłosić źródła ogrzewania za pośrednictwem internetu, muszą wejść na stronę zone.gunb.gov.pl. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy i go wypełnić. Następnie trzeba go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »