Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół podstawowych

Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół podstawowych

Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół podstawowych

Otrzymane dofinansowanie dla szkół

Gmina Piątnica pozyskała kolejne środki w wysokości 470.967,00 zł, w tym na doposażenie szkół podstawowych.
  • 328 800,00 zł ? środki otrzymane w ramach programu Laboratorium Przyszłości, skierowanego między innymi do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu nasze szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 148.800,00 zł i pozostałe szkoły, każda po 30.000,00 zł.

  • 127 601,00 zł ? wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ? ?Aktywna Tablica?

W ramach dotacji celowej 4 szkoły otrzymały środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

LP.NAZWA PLACÓWKIWYSOKOŚĆ DOTACJIWKŁAD WŁASNYŁĄCZNA KWOTA
1.Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie35.000,00 zł 

8.750,00 zł

 

43.750,00 zł
2.Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybirów w Olszynach25.510,00 zł6.500,00 zł32.010,00 zł
3.Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach35.000,00 zł8.750,00 zł43.750,00 zł
4.Szkoła Podstawowa w Kisielnicy32.091,00 zł8.750,00 zł40.841,00 zł
RAZEM:127.601,00 zł32.750,00 zł160.351,00 zł

 

Pozostała kwota w wysokości:

  • 14 566,00 zł ? środki otrzymane w ramach zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z rezerwy w ramach kryterium IV.

Dofinansowanie dotyczy kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Ostatnie wpisy

Targi Ogrodnicze „Jesień w Sadzie i Ogrodzie”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza na Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”. Wydarzenie odbędzie się 8-9 października 2022 r. na terenach wystawowych PODR Szepietowo. Targi Ogrodnicze są świetną okazją do zakupów, spotkań z ekspertami

Czytaj więcej »