Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół podstawowych

Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół podstawowych

Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół podstawowych

Otrzymane dofinansowanie dla szkół

Gmina Piątnica pozyskała kolejne środki w wysokości 470.967,00 zł, w tym na doposażenie szkół podstawowych.
  • 328 800,00 zł ? środki otrzymane w ramach programu Laboratorium Przyszłości, skierowanego między innymi do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu nasze szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 148.800,00 zł i pozostałe szkoły, każda po 30.000,00 zł.

  • 127 601,00 zł ? wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ? ?Aktywna Tablica?

W ramach dotacji celowej 4 szkoły otrzymały środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

LP. NAZWA PLACÓWKI WYSOKOŚĆ DOTACJI WKŁAD WŁASNY ŁĄCZNA KWOTA
1. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie 35.000,00 zł  

8.750,00 zł

 

43.750,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybirów w Olszynach 25.510,00 zł 6.500,00 zł 32.010,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach 35.000,00 zł 8.750,00 zł 43.750,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy 32.091,00 zł 8.750,00 zł 40.841,00 zł
RAZEM: 127.601,00 zł 32.750,00 zł 160.351,00 zł

 

Pozostała kwota w wysokości:

  • 14 566,00 zł ? środki otrzymane w ramach zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z rezerwy w ramach kryterium IV.

Dofinansowanie dotyczy kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Ostatnie wpisy

Dobrzyjałowo z odnawialnym źródłem energii

Zakończone zostały prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kW przy budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobrzyjałowie. To kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii zrealizowana przez Gminę Piątnica. Całkowity koszt realizacji zadania

Czytaj więcej »