Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

PROGRAM MOJE CIEPŁO

PROGRAM MOJE CIEPŁO

PROGRAM MOJE CIEPŁO

Program Moje Ciepło

Prawdopodobnie już w pierwszym kwartale 2022 r. wystartuje nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowani montażem ekologicznych źródeł ciepła będą mogli sięgnąć po dofinansowanie na pompy ciepła. Dostępność programu będzie jednak ograniczona, bo zasady, na których można będzie sięgnąć po pieniądze, będą bardzo restrykcyjne.

Moje Ciepło to program, który będzie oferował dotacje do pomp ciepła, ale jedynie w nowo budowanych domach.

Zgodnie z jego założeniami na inwestycję w to ekologiczne źródło ciepła można będzie otrzymać nawet 21 tys. zł wsparcia.

Pieniądze na program miałyby pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2.

Na tę chwilę nie wiadomo, jaki będzie budżet programu. Wiadomo jednak, że zakłada dotację na poziomie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. W zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 21 tys. zł, a uzyskanie dofinansowania rzeczywiście będzie uzależnione od stanu technicznego budynków.

Kto skorzysta z Mojego Ciepła?

Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych budynków jednorodzinnych i dotyczyć będzie zakupu oraz montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

W przypadku już istniejących domów ich właściciele, chcąc wymienić istniejące źródło ciepła na pompę, mogą skorzystać z dofinansowania dostępnego w ramach programu antysmogowego „Czyste powietrze”.

Jednak, jak zauważa posłanka Krystyna Skowrońska, nie oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć wszyscy zainteresowani, budynki muszą spełniać bowiem określone kryteria – bardziej wyśrubowane niż te, na które wskazują warunki techniczne z 2021 roku, powszechnie określane mianem WT2021.

„Według WT2021 wymaga się, by współczynnik energii pierwotnej danego budynku nie przekraczał 70 kWh/mkw rocznie. Natomiast dofinansowanie z programu Moje Ciepło otrzymają jednak wyłącznie właściciele budynków, których współczynnik energii pierwotnej wynosi co najwyżej 63 kWh/mkw. W kolejnych latach wymogi mają być jeszcze bardziej restrykcyjne i wymagane będzie EP na poziomie maksymalnie 55 kWh/mkw rocznie. Oznacza to, że wiele osób zainteresowanych projektem nie będzie mogło z niego skorzystać” – wskazuje parlamentarzystka.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »