Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Program 500+ oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Program 500+ oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Program 500+ oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Świadczenie wychowawcze 500+  dla rodziców

WARUNKI

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
matką albo ojcem dziecka,
dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

KWOTA

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.
Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej – proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):
gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.
Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.

WNIOSEK SW-R

Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.,  nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.
Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:
dziecko nowo narodzone – od 1 stycznia 2022 r.,
dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.
Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami  do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.
Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców dziecka

WARUNKI

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
jesteś matką albo ojcem dziecka,
dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.
RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca,  w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

WNIOSEK RKO-R

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
Możesz złożyć wniosek:
od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.
Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy  miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).
Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.

KWOTA

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:
500 zł przez 24 miesiące albo
1 000 zł przez 12 miesięcy.
Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.
Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

WARUNKI

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
Otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:
do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

WNIOSEK RKO-O

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.
Możesz złożyć wniosek:
od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie,
do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie.
Jeśli złożysz wniosek po terminie, otrzymasz kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.
Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

KWOTA

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:
500 zł przez 24 miesiące albo
1 000 zł przez 12 miesięcy.
Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.
Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:
specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze {pn.-pt.} w godz. 7.00 -18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00
lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
we wszystkich placówkach ZUS,
podczas e-wizyty w ZUS.
 

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »