Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Piątnica od 25.01.2022 r.

Informacja w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Piątnica od 25.01.2022 r.

Informacja w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Piątnica od 25.01.2022 r.

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY PIĄTNICA

w okresie od dnia 25 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r.

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) spowodowaną wzrastającą ilością przypadków zachorowania na chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz pracowników, od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r. wprowadzone będą następujące ograniczenia:

1) każda osoba wchodząca do urzędu winna,

– posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos;
– zdezynfekować dłonie;
– poddać się pomiarowi temperatury ciała;

2) osoby, które nie podporządkują się powyższym ograniczeniom nie zostaną wpuszczone do Urzędu;

3) Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7.30 do 12.30;

4) liczba petentów przebywających w Urzędzie Gminy Piątnica nie powinna przekroczyć 10 osób.

Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę e- mail, platformę e-puap), listownie ? pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do urzędu od strony parkingu wewnętrznego.

Urząd Gminy Piątnica, pomimo wprowadzonych ograniczeń będzie realizował swoje zadania w pełnym zakresie, w dotychczas obowiązujących godzinach pracy.

Wójt
Artur Wierzbowski

Ostatnie wpisy

Przerwy w dostawie energii

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejon Energetyczny Łomża w miejscowości Nowy Cydzyn (ST 2-963) budynki o numerach 11, 12, 14, 15,

Czytaj więcej »

Awaria pojazdu! Zmiana Terminu odbioru odpadów.

Ze względu na awarię pojazdu Firma Błysk informuje, że w dniu 30 czerwca (czwartek) nie będzie odbioru odpadów zmieszanych i popiołu w miejscowościach: Budy Czarnockie, Marianowo, Murawy, Nowy Cydzyn, Stary Cydzyn. Odpady te będą odebrane jutro.

Czytaj więcej »

Wsparcie dla Policji

Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców naszej gminy w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży w dniu dzisiejszym na ręce Komendanta Miejskiej Policji w Łomży – Krzysztofa Woźniewskiego, zostało przekazane wsparcie rzeczowe w postaci urządzenia wielofunkcyjnego.

Czytaj więcej »