Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła.

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku termin upływa 30 czerwca 2022 roku dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 roku – 14 dni od dnia uruchomienia.
Deklaracje można składać:
  • online za pomocą strony internetowej ceeb.gov.pl
  • w formie papierowej – przesłać lub złożyć osobiście w urzędzie gminy

Ostatnie wpisy