Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy, że w terminie od 13.04.2022 r. do 30.04.2022 r. na terenie Gminy prowadzone będą lotnicze prace geofizyczne, polegające na przelocie helikoptera wyposażonego w aparaturę kontrolno-pomiarową. Prace te prowadzone będą w oparciu o Umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy JAF-Geotechnika Sp. z o.o. a firmą Geopartner Geofizyka Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu ?Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: ?Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka ? Łomża ? Pisz ? Giżycko? realizowanego na zlecenie Spółki Centralny Port Komunikacyjny.
Badania będą miały na celu rozpoznanie budowy geologicznej wzdłuż odcinków pomiarowych przedstawionych na załączonej mapie. Do helikoptera podwieszony będzie układ pomiarowy rejestrujący naturalne pole magnetyczne Ziemi oraz wzbudzone pole elektromagnetyczne, który działa jak duży skaner 3D gruntu, podobne jak skanery MR lub USG w szpitalach. Helikopter będzie leciał na wysokości około 100 m, zaś podwieszony układ pomiarowy będzie przemieszczał się około 40 do 50 m nad powierzchnią ziemi. Planowana prędkość przelotu to 60 do 80 km/h.
Planowane pomiary oraz sam przelot są nieuciążliwie dla mieszkańców, nie oddziaływają oraz nie stanowią zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Poziom natężenia pola elektromagnetycznego zastosowanego układu pomiarowego jest znacznie mniejszy niż poziom natężenia pola emitowany przez linie elektryczne czy sieci telefonii komórkowej.
Tekst i zdjęcia otrzymane od: Geopartner Geofizyka Sp. z o.o.

Ostatnie wpisy

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata,

Czytaj więcej »