Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Interdyscyplinarne i nowoczesne laboratoria edukacyjne STEAM powstaną w dwóch naszych szkołach.

Interdyscyplinarne i nowoczesne laboratoria edukacyjne STEAM powstaną w dwóch naszych szkołach.

Interdyscyplinarne i nowoczesne laboratoria edukacyjne STEAM powstaną w dwóch naszych szkołach.

Gmina Piątnica przystąpiła do projektu ?STEAM edukacja w każdej szkole?, którego organizatorem i opiekunem metodycznym programu jest Fundacja Szkolna z Warszawy. Partnerem technologicznym z kolei jest Skriware sp. z o.o. z Warszawy. Warto dodać, że list intencyjny dotyczący zainteresowania udziałem  w projekcie został podpisany przez gminę Piątnica w maju 2020 roku.

Celem programu jest popularyzacja ścieżki technicznej i zawodowej wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy oraz przygotowanie ich do wymagań przyszłego rynku pracy pod tym właśnie kątem. Program umożliwia to szkoląc nauczycieli i wyposażając te placówki w interdyscyplinarne i nowoczesne laboratorium edukacyjne STEAM.

Cele programu będą realizowane poprzez zapewnienie Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Piątnicy bezpłatnego dostępu do nowoczesnych technologii i innowacyjnego sposobu nauczania umożliwiającego prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych w klasie jak i w formie zdalnej.

Podstawowe korzyści z uczestnictwa naszych szkół w programie to:

 • kompleksowe przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć z nowymi technologiami i metodologią STEAM,
 • wdrożenie systemu nauki wyzwalającego pasje u uczniów i angażującego niezależnie od indywidualnego stylu uczenia się
 • pozyskanie praktycznych umiejętności i przygotowanie do uczestnictwa w zmieniającym się rynku pracy XXI wieku,
 • rozwijanie umiejętności miękkich, pracy projektowej i logicznego myślenia.
 • bezpłatne dostarczanie do wybranych szkół ekosystemu edukacyjnego SkiLab wraz z kompleksowym szkoleniem i wsparciem metodycznym dla nauczycieli

Szkoły uczestniczące w programie ?STEAM edukacja w każdej szkole? otrzymają bezpłatnie ekosystem edukacyjny SkriLab, w skład którego wchodzą:

 • 1 drukarka 3D Skrinter wraz z zapasem filamentów
 • 10 robotów edukacyjnych Skribot wraz z aplikacją SkriApp
 • 10 zestawów klocków konstruktorskich SkriKit
 • dostęp do bazy modeli 3D Skrimarket
 • dostęp do aplikacji: Skribot Creator, 3D Playground
 • dostęp do e-kursów podnoszących kompetencje nauczycieli w ramach platformy Skriware Academy
 • scenariusze ponad 80 gotowych zajęć lekcyjnych z 9 przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia, geografia, przyroda, biologia, technika, informatyka, edukacja wczesnoszkolna) w ramach platformy Skriware Academy
 • maty edukacyjne i karty inżynieryjne
 • kompleksowy program szkoleniowy dla nauczycieli
 • 24 miesięczne wsparcie metodyczne i techniczne.

  Projekt będzie realizowany w latach szkolnych:  2022/2023 oraz 2023/2024.

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »