Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dzisiaj rusza Moje Ciepło ? dotacje do pomp ciepła w nowych domach!

Dzisiaj rusza Moje Ciepło ? dotacje do pomp ciepła w nowych domach!

Dzisiaj rusza Moje Ciepło ? dotacje do pomp ciepła w nowych domach!

Od 29 kwietnia 2022 roku rusza nabór wniosków w programie Moje Ciepło. Nowy program dotacyjny to kolejna inicjatywa na rzecz walki ze smogiem. Moje ciepło razem z programem Czyste Powietrze wesprze inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Tym razem, w ramach programu Moje Ciepło, dofinansowanie będzie dotyczyło wsparcia rozwoju powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Jakie przedsięwzięcia będą podlegały współfinansowaniu? Ilu właścicieli domów jednorodzinnych będzie mogło skorzystać z programu?

Nabór do programu Moje Ciepło potrwa od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. Budżet na ten program wynosi 600 mln PLN, a maksymalne dofinansowanie na inwestycję to 21 tys. PLN. Program ten skierowany jest do właścicieli nowych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła – powietrzną lub gruntową, która pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z tego programu. 

 

Beneficjenci uruchomionego programu będą mogli odzyskać do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 21 tys. zł na jedną inwestycję. Co więcej, na tak wysoką dotację będą mogły liczyć jedynie osoby składające wniosek o dotację na gruntową pompę ciepła. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze maksymalny poziom dotacji wynosi 7 tys. zł. Zgodnie z informacjami z rządowej strony www.mojecieplo.gov.pl, poziom dotacji będzie wyższy w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny. Poniższa tabela przedstawia progi dofinansowania obowiązujące w programie.

Forma dofinansowania w programie Moje Ciepło - progi dofinansowania w zależności od technologii. Źródło: www.mojecieplo.gov.pl

Budżet przewidziany na realizację programu Moje Ciepło wynosi do 600 mln zł. Oznacza to, że w najlepszym wypadku budżet wystarczy na dofinansowanie prawie 86 tys. inwestycji. Z kolei przy założeniu wsparcia tylko gruntowych pomp ciepła program zakończyłby się po udzieleniu wsparcia do prawie 30 tys. inwestycji.

 

W programie Moje Ciepło można uzyskać dofinansowania do powietrznych, wodnych lub gruntowych pomp ciepła. Muszą one jednak spełniać odpowiednie wymagania. Dla pomp ciepła typu powietrze/woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55oC. Podobne wymagania dotyczą gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda. Aby otrzymać na nie dofinansowanie, urządzenia muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które stanowią wyznacznik dla standardu nowo budowanych domów, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

Program Moje Ciepło jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami bądź współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

W regulaminie programu czytamy, że nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Naturalnie Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warto zadbać również o to, by ta sama osoba, która jest wskazana w pozwoleniu na budowę była wskazana jako nabywca urządzenia na fakturze za urządzenie.

 
 

Ostatnie wpisy