Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

INFORMACJA O WYBORZE GRANTOBIORCÓW W ZWIĄZKU Z III NABOREM NA WNIOSKI O UDZIELENIE GRANTÓW NA INSTALACJE OZE

INFORMACJA O WYBORZE GRANTOBIORCÓW W ZWIĄZKU Z III NABOREM NA WNIOSKI O UDZIELENIE GRANTÓW NA INSTALACJE OZE

INFORMACJA O WYBORZE GRANTOBIORCÓW W ZWIĄZKU Z III NABOREM NA WNIOSKI O UDZIELENIE GRANTÓW NA INSTALACJE OZE

Po przeprowadzonej ocenie formalno-merytorycznej w oparciu o opracowany zestaw kryteriów określony w Regulaminie wyboru grantobiorców i realizacji projektu grantowego pn. ?Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piątnica? ustalono listy osób zakwalifikowanych do projektu.

Wszystkie osoby, jakie złożyły dokumenty w ramach III naboru zostały zakwalifikowane do projektu.

Osoby zakwalifikowane proszone są o dostarczenie do Urzędu osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna  z dopiskiem GRANT NA INSTALACJĘ OZE poniżej wskazanych danych:

  • 3 ofert (na formularzu) wykonania każdej instalacji (odrębne dla instalacji fotowoltaicznej i instalacji solarnej) wraz z informacją  o  wyborze oferty
  • do podpisania umowy: PESEL, nr dowodu, wskazanie kto wydał dowód osobisty.

      Grantobiorca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia wyboru wykonawcy, a tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonych procedur w tym zakresie.

Wybór wykonawcy należy dokonać poprzez przeprowadzenie badania rynku tj. wysłanie / przekazanie minimum 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji Odnawialnych Źródeł Energii  posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku, poprzez wysłanie / przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wydatki powinny być ponoszone w sposób oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury.

W załącznikach zostały załączone wzory formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy.

Umowy będą podpisywane niezwłocznie.

 

 

Załączniki do pobrania:

Zał. 3 – oferta wykonawcy fotowoltaika

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »