Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

PRZEWODNIK PO RYNKU PRODUKTÓW REGIONALNYCH – poradnik dla zamawiającego

PRZEWODNIK PO RYNKU PRODUKTÓW REGIONALNYCH – poradnik dla zamawiającego

PRZEWODNIK PO RYNKU PRODUKTÓW REGIONALNYCH – poradnik dla zamawiającego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szereg działań o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących polskiej żywności wysokiej jakości. Są to m.in. działania w obszarze żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a także mające na celu kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności.

MRiRW wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”. Przewodnik ten został przygotowany w celu przybliżenia obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwości, zasad i warunków zamawiania produktów rolnictwa ekologicznego w ramach realizowanych zamówień publicznych.

Przewodnik ma na celu dostarczenie wiedzy potencjalnym zamawiającym, odnośnie sposobów rozpoznawania produktów ekologicznych i szczegółowych rozwiązań w zakresie znakowania, zasad wykorzystywania nazwy „ekologiczny”, „biologiczny” i „organiczny”, a także sposobów i możliwości weryfikacji certyfikatów dla tych produktów.

Załącznik:

Ostatnie wpisy