Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zakaz wylewania szamba na pole

Zakaz wylewania szamba na pole

Zakaz wylewania szamba na pole

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury chce, aby gminy uważniej patrzyły na ręce właścicielom szamb oraz przydomowych oczyszczalni. Zamierza dać im dodatkowe narzędzia pozwalające skuteczniej wyłapywać mieszkańców, których ścieki trafiają na pola, do rzek i zatruwają środowisko.

W projekcie nowelizacji przepisów Prawa wodnego i innych ustaw, m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdą się przepisy upoważniające gminy do przeprowadzania kontroli nieruchomości i sprawdzania czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmami trudniącymi się wywozem szamba.

Dodatkowo z projektu wynika, że mieszkańcy, którzy utrudnią pracownikom gminnym sprawdzenie umów na odbiór nieczystości (oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi), będą podlegać karze grzywny. W postępowaniu mandatowym może wynieść do 500 zł, a sądowym – do 5 tys. zł.

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »