Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

POMOC POLAKOM Z UKRAINY

POMOC POLAKOM Z UKRAINY

POMOC POLAKOM Z UKRAINY

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

POMOC POLAKOM Z UKRAINY

MASZ/MIAŁEŚ KARTĘ POLAKA?
У ВАС Є, АБО БУЛА КАРТА ПОЛЯКА?

Ty i Twoja rodzina z Ukrainy przybyliście do Polski od dnia 24.02.2022 roku?
Ви з родиною прибули з України в Польщю від 24 лютого 2022 року?

Ulotka informacyjna

Skorzystaj z projektu «Pomoc Polakom z Ukrainy»
СКОРИСТАЙТЕСЯ ПРОЕКТОМ «ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ З УКРАЇНИ»

MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC

 1. pomoc finansowa (1505 zł dla osoby dorosłej, 752,50 zł dla osoby niepełnoletniej)
 2. organizacja bezpłatnego kursu języka polskiego dla dorosłych
 3. dofinansowanie kosztów kursów podnoszenia kwalifikacji, kursów zawodowych
 4. dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

Fundację Wolność i Demokracja
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:
tel.: +48 506 782 789
tel.: +48 519 023 817
tel.: +48 518 254 853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

2. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych,
które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Punkty pomocowo-konsultacyjne istnieją w:

Warszawie

– punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja,
ul. Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa
tel.: +48 506 782 789,  +48 519 023 817,  +48 518 254 853,
e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

 – punkt zarządzany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie,
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
tel.: +48 518 259 148,
e-mail: ukraina@pol.org.pl

– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
tel.:  +48 539 537 550
e-mail: ukraina@swp.org.pl

Częstochowie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48608046929,
e-mail: bacirp@interia.pl,
Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

Lublinie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 881676305,
e-mail:drom2009@o2.pl,
ul. Rynek 18, 20-111 Lublin

Łomży
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 +48 507645900,
e-mail: lektor@gmail.com,
ul. Mikołaja Kopernika 9, 18-400 Łomża

Katowicach
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 501459655,
e-mail: alicebk@wp.eu,
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

Krakowie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
+48 502514842,
e-mail: kd@swp.krakow.pl,
ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków

Poznaniu
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 508113512,
e-mail: poznan@swp.org.pl,
ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań

Rzeszowie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 502251935,
e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl,
ul. Rynek 19, 35-064 Rzeszów

Olsztynie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48889426452,
e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl,
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

Toruniu
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 723 299 500,
e-mail: torun@swp.org.pl,
ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń

Wrocławiu
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 509696253,
e-mail: violettaglowinska@interia.pl,
ul. Kuźnicza 11/13 p. 22, 50-138 Wrocław

Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:

 • przekazanie zapomóg finansowych(1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
 • organizację bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych
 • dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
 • dofinansowanie pomocy specjalistów:psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.
 • wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, pomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 
 

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »