Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

„Dni Pola” w Marianowie

„Dni Pola” w Marianowie

„Dni Pola” w Marianowie

„Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania postępu w rolnictwie”

 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie serdecznie zaprasza

na DNI POLA, które odbędą się 14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie.

PROGRAM WARSZTATÓW POLOWYCH:

 10.00 – 10.15 Przywitanie gości przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie Arkadiusza Kalinowskiego 

10.15 – 10.30 Wystąpienie zaproszonych gości 

10.30 – 11.00 ,,Nowe technologie w uprawie roli i roślin” – dr inż. Janusz Lisowski (WSA Łomża) 

11.00 – 11.30 ,,Aspekty ekonomiczne i środowiskowe wapnowania gleb w dobie niestabilnych
cen nawozów” – mgr inż. Andrzej Babul, mgr inż. Urszula Zimnoch (OSCHR w
Białymstoku) 

11.30 – 12.30 Prezentacja kolekcji odmian roślin zbożowych i bobowatych grubonasiennych na
poletkach doświadczalnych 

12.30 – 13.30 Konsultacje z przedstawicielami firm nawozowych i nasiennych 

13.30 – 15.30 Wspólne grillowanie i degustacja potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Poniatu 

Ostatnie wpisy