Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica z najwyższym dofinansowaniem w województwie podlaskim!

Gmina Piątnica z najwyższym dofinansowaniem w województwie podlaskim!

Gmina Piątnica z najwyższym dofinansowaniem w województwie podlaskim!

Niespełna 6 mln zł na budowę i przebudowę dróg, prawie 4 mln zł na budowę żłobka i 8 mln na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Drozdowie – to środki pozyskane przez Gminę Piątnica w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polskiego Ładu”. Łączna suma pozyskanych środków to prawie 18 mln zł – to największa kwota w województwie podlaskim.

O dofinansowanych inwestycjach na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej opowiadał dziś Wójt Artur Wierzbowski i Poseł Jarosław Zieliński. To właśnie ten ostatni najbardziej zaangażował się w pomoc Wójtowi w pozyskanie tak dużej kwoty, która pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby w Gminie.

– Pan Wójt przedstawił mi sytuację i potrzeby gminy, złożył dobre wnioski, a ja podjąłem działania i starania żeby gmina otrzymała zwiększone dofinansowanie ze względu na ten brak z pierwszej edycji. Dzisiaj mamy kwotę największą w województwie podlaskim spośród wszystkich gmin, które nie są miastami (…) na pewno takiej kwoty nigdy Gmina Piątnica ani żadna inna gmina, na naszym ale nie tylko na naszym terenie, w całej Polsce nigdy nie otrzymała jednorazowo na inwestycje. Bardzo się cieszę, że Pan Wójt podjął takie działania, które dotyczą różnych sfer życia publicznego, społecznego – mówił poseł Zieliński.

Najdroższą z dofinansowanych inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie. Stacja wymaga szybkiej modernizacji. Z ujęcia w Drozdowie korzysta ponad 2,5 tyś mieszkańców z ośmiu miejscowości Gminy Piątnica.

Przyznane środki pozwolą na budowę i przebudowę czterech odcinków dróg o łącznej długości około czterech kilometrów.

Żłobek czyli ostatnia z dofinansowanych inwestycji, ma powstać na gminnej działce zlokalizowanej przy boisku usytuowanym na terenie kompleksu szkolno-przedszkolnego w Piątnicy.

– Nie ukrywam tego, że największe zaangażowanie, wsparcie otrzymałem od Pana Posła Jarosława Zielińskiego (…) cieszę się bardzo bo te inwestycje są bardzo ważne, bardzo cenne dla mieszkańców – komentował Wójt Wierzbowski.

Ostatnie wpisy