Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobrzyjałowie

Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobrzyjałowie

Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobrzyjałowie

„Tylko orły szybują nad graniami

i nie lękają się przepaści, wichrów i burz.

Musicie mieć w sobie coś z orłów!

– serce orle i wzrok orli ku przyszłości.”

Bł. Kard. S. Wyszyński

 

30 maja 2022 r. to długo wyczekiwana data dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie, uroczyste nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas mszy świętej w intencji szkolnej społeczności celebrowanej przez biskupa Janusza Stepnowskiego został poświęcony sztandar. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. P. Krzysztof Weber – Przewodniczący Rady Gminy Piątnica odczytał akt nadania szkole imienia, później nastąpiła ceremonia przekazania Sztandaru. Poczet Rady Rodziców przekazał go Pani Dyrektor, która podziękowała za ten cenny dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły, po czym przekazała go Pocztowi Uczniów. Następnie przedstawiciele rady pedagogicznej, rodziców i uczniów złożyli ślubowanie na sztandar, zobowiązując się do realizacji nauczania Patrona.

Izabela Zapert, Dyrektor szkoły podkreśliła w swoim przemówieniu, że Kardynał Stefan Wyszyński to niekwestionowany autorytet, którego wielkość tkwi w mądrości, pokorze, odwadze i autentyczności, jaką naznaczone było Jego życie. Wybór takiego Patrona to ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność, która spoczywa na wychowawcach i rodzicach.

W swoich przemówieniach zaproszeni goście przypomnieli ważne wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia, jego nauczanie, wartości, które głosił, ale też potwierdzał swoim życiem. Pan Artur Wierzbowski, Wójt Gminy Piątnica przypomniał postać śp. Andrzeja Milewskiego, poprzedniego dyrektora szkoły.

Na zakończenie uczniowie szkoły przybliżyli postać Patrona, przedstawiając epizod z pobytu Prymasa w Komańczy. W ich wykonaniu zebrani wysłuchali również recytacji i piosenek o tematyce patriotycznej.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej doniosłej uroczystości, zachęciła do obejrzenia wystawy prac konkursowych uczniów.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci obecnych.

Ostatnie wpisy