Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

XLIII Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

XLIII Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

XLIII Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizuje się to między innymi poprzez popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego. Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej. Rozpowszechnianie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

W dniach 1-2 czerwca w Nidzicy spotkali się uczniowie grupy II, klas VII – VIII, aby rywalizować ze sobą o tytuł najlepszej drużyny w kraju oraz o miano najlepszego uczestnika w klasyfikacji indywidualnej.

W zmaganiach wzięło udział 16 trzyosobowych, najlepszych drużyn, reprezentujących każde województwo w tym drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, pod opieką trenera pana Stanisława Rółkowskiego – nauczyciela wychowania fizycznego.

Uczestnicy turnieju w pierwszym dniu mieli do rozwiązania test wiedzy ogólnej oraz test polegający na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Drugi dzień turnieju rozpoczął się od uroczystej parady zawodników do Zamku w Nidzicy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie 43 Finału Krajowego BRD połączone z prezentacją drużyn. Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy, gdzie kolejno każda z drużyn miała odbyć jazdę sprawnościową po torze przeszkód oraz jazdę w miasteczku ruchu drogowego. Ostatnią konkurencją było zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kiedy turniejowe emocje zaczęły opadać to pozostało już tylko czekać na ogłoszenie wyników w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej klasyfikacji końcowej. Tak jak rozpoczęcie również zakończenie i podsumowanie ostatecznych wyników nastąpiło w pięknej scenerii sali rycerskiej nidzickiego zamku.

Możemy być dumni z dokonań uczniów Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach. W stosunku do poprzedniego startu uczniowie tej szkoły: Daria Bogdańska, Izabela Sulkowska i Michał Wiśniewski przesunęli się w drużynowej klasyfikacji o kilka miejsc w górę i zajęli V miejsce drużynowo. Największe przeżycia były jednak przed nimi. Kiedy sędzia główny zaczął ogłaszać wyniki indywidualne, jako ostatni do dekoracji wyszedł na podium uczeń tejże szkoły Michał Wiśniewski, a to oznaczało tylko jedno, że został najlepszym zawodnikiem 43 Finału OT BRD. Bardzo wysokie – IV miejsce zajęła Izabela Sulkowska (także uczennica Szkoły Podstawowej w Olszynach), co jest również powodem ogromnej radości.

Drużyna z Olszyn walczyła z najlepszymi drużynami w kraju,  nie ustępując im poziomem swoich umiejętności praktycznych. Wrócili z turnieju z poczuciem ogromnej radości i tego, że bardzo godnie reprezentowali swoją szkołę, gminę Piątnicę oraz całe województwo.

Ostatnie wpisy