Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 22.06.2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z wyborem Komisji Konkursowej przyznano następujące dotacje na poszczególne działania:

Lp.Nazwa oferentaAdres oferentaTytuł zadania publicznegoKwota przyznanej dotacji
1Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICAul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica PoduchownaWspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności dzieci i młodzieży – organizowanie wyjazdu8 465,00
2Stowarzyszenie „Projekt Artystyczny Meandry”ZAWADY, ul. Szosa do Mężenina 65, 18-400 ŁomżaFolkPiknik22 815,00
Razem:31 280,00

 

Ostatnie wpisy

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

W związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę dostawy laptopów w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”, Gmina Piątnica informuje, że po otrzymaniu niezbędnych danych/ dokumentów od Wnioskodawców(którzy złożyli swoje deklaracje w ubiegłym

Czytaj więcej »