Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Afrykański Pomór Świń

Afrykański Pomór Świń

Afrykański Pomór Świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie Polski nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń, prosi o zapoznanie się z ulotką informacyjną na temat tej choroby, ulotka dotyczącą postępowania przy znalezieniu padłego dzika oraz ulotką informującą o konieczności i sposobie zgłaszania padłych sztuk świń.

W zwalczaniu ognisk ASF szczególnie ważnym działaniem prewencyjnym jest zgłaszanie wszystkich padłych sztuk świń w gospodarstwach, dlatego :

  • Zgłoszenia należy dokonywać niezwłocznie po stwierdzeniu upadku, przed przekazaniem zwłok do zakładu utylizacyjnego;
  • W przypadku stwierdzenia upadku w sobotę lub w niedziel (lub inny dzień ustawowo wolny od pracy) należy odpowiednio zabezpieczyć zwłoki do czasu pobrania urzędowych prób;
  • Zgłoszenia należy przekazywać osobiście w siedzibie Powiatowego inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod nr  86 216 34 54

Zachęcamy  także do śledzenia interaktywnej mapy ognisk i przypadków ASF na terenie Polski oraz aktualnym zasięgiem obszarów objętych restrykcjami pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Ostatnie wpisy