Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Afrykański Pomór Świń

Afrykański Pomór Świń

Afrykański Pomór Świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie Polski nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń, prosi o zapoznanie się z ulotką informacyjną na temat tej choroby, ulotka dotyczącą postępowania przy znalezieniu padłego dzika oraz ulotką informującą o konieczności i sposobie zgłaszania padłych sztuk świń.

W zwalczaniu ognisk ASF szczególnie ważnym działaniem prewencyjnym jest zgłaszanie wszystkich padłych sztuk świń w gospodarstwach, dlatego :

  • Zgłoszenia należy dokonywać niezwłocznie po stwierdzeniu upadku, przed przekazaniem zwłok do zakładu utylizacyjnego;
  • W przypadku stwierdzenia upadku w sobotę lub w niedziel (lub inny dzień ustawowo wolny od pracy) należy odpowiednio zabezpieczyć zwłoki do czasu pobrania urzędowych prób;
  • Zgłoszenia należy przekazywać osobiście w siedzibie Powiatowego inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod nr  86 216 34 54

Zachęcamy  także do śledzenia interaktywnej mapy ognisk i przypadków ASF na terenie Polski oraz aktualnym zasięgiem obszarów objętych restrykcjami pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »