Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Kolejna droga oficjalnie otwarta

Kolejna droga oficjalnie otwarta

Kolejna droga oficjalnie otwarta

Oficjalnie otwarto drogę gminną nr 104 529 B Jurzec – Dobrzyjałowo- Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B).

Roboty były przeprowadzone na odcinku o długości 2 424,89 m i swoim zakresem obejmowały:

  • nawierzchnię  bitumiczną o szerokości 5,0 m
  • żwirowe pobocza
  • żwirowe zjazdy na pola i posesje
  • przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104 529 B Jurzec – Dobrzyjałowo- Cydzyn  na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wyniosło 1 305 109,55 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 403 164,68 złotych.


Realizacja tej inwestycji była wyczekiwana przez mieszkańców i przyczyniła się do zwiększenia się bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Ostatnie wpisy