Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń znajduje się na liście chorób Międzynarodowego Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania i urzędowego zwalczania. Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Chorobę charakteryzują objawy kliniczne i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci pomoru klasycznego świń, a zwłaszcza wysoka gorączka, znaczne powiększenie śledziony, dużego stopnia wybroczynowość oraz sięgająca 100% śmiertelność. W związku z brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej.
Ponadto niezbędny jest niezwykle ścisły nadzór nad przejściami granicznymi, w portach i na lotniskach.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowych ognisk pomoru świń, prosi o zapoznanie się z ulotką informacyjną na temat tej choroby, zasad postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz ulotkę informująca o konieczności i sposobie zgłaszania padłych sztuk świń.
Ponadto prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z zaliczeniem powiatu łomżyńskiego do II obszaru objętego ograniczeniami.
Zachęcamy także do śledzenia interaktywnej mapy ognisk i przypadków ASF na terenie Polski oraz aktualnym zasięgiem obszarów objętych restrykcjami pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ . 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży dotyczącymi postępowania w przypadku znalezienia martwego dzika oraz informację o konieczności i sposobie zgłaszania padłych sztuk świń.

Afrykański pomór świń

Ostatnie wpisy